Opetusministerin tervetullut esitys – ammatillisen koulutuksen rahoitukseen lisää ennakoitavuutta

24.01.2020

Opetusministeri Li Andersson teki 23.1. ammatillisen koulutuksen järjestäjien tapaamisessa esityksen koulutuksen perusrahoituksen osuuden jäädyttämisestä 70 prosenttiin. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää tätä esitystä tervetulleena.

Ennen vuotta 2018 ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen osuus oli yli 90 prosenttia. Osana ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamista rahoitusta on aiottu muuttaa vuoteen 2022 mennessä siten, että perusrahoituksen määrää lasketaan asteittain 50 prosenttiin. Rahoituksesta 35 prosenttia tulisi tutkintojen ja niiden osien toteutumisesta ja 15 prosenttia pääasiassa opiskelijoiden työllistymisestä tai jatko-opintoihin siirtymisestä.

Opetusministeri Li Andersson esittää, että perusrahoituksen osuudeksi asetetaan 50 prosentin sijaan 70 prosenttia.

- AMKE pitää tätä esitystä hyvänä, sillä perusrahoituksen suurempi osuus tuo ennustettavuutta koulutuksen järjestäjien rahoitukseen. Yhä suurempi osa niin nuorista kuin aikuisista opiskelijoista tarvitsee enemmän aikaa ja tukea saavuttaakseen riittävän ammattiosaamisen, toteaa AMKEn varapuheenjohtaja Leena Kaivola.

Opetusministerin tekemä esitys säilyttää edelleen vahvan painoutuksen koulutuksen vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen.

- Yhteensä 30 prosentin osuuden muodostuminen rahoituksessa siitä, että opiskelijat esimerkiksi saavat tutkinnon tai työllistyvät, tarkoittaa edelleen noin 500 miljoonaa. Tämä kyllä pakottaa koulutuksen järjestäjiä tekemään kaikkensa, että tuloksia syntyy, korostaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.