Opetushallituksen johtokunta: ei ammatillista itsehallintoalueille

16.12.2015

Opetushallituksen johtokunta keskusteli kokouksessaan torstaina 10.12.2015 ammatillisen koulutuksen reformista. Johtokunta ei tässä vaiheessa kannata ammatillisen koulutuksen siirtämistä perustettavien itsehallintoalueiden tehtäväksi.

Johtokunnan mielestä on tärkeää, että ammatillista koulutusta kehitetään reformissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti osana koulutusjärjestelmää ja että ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat jatkossakin itsenäisiä koulutustoimijoita, joita kohdellaan mahdollisissa muutoksissa ylläpitäjäneutraalisti.

Kokouksen seurauksena julkaistun kannanoton mukaan Opetushallituksen johtokunta katsoo, että reformin on turvattava saavutettava, moninainen ja monipuolinen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkko, jonka avulla voidaan jatkossakin turvata laadukas koulutus.

OPH:n johtokunnan kannanotto