Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioehdotus lisää ammatillisen koulutuksen vakautta

28.08.2023

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE vaati budjettiriihikannanotossaan 16.8. vakautta ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioehdotus tukee tätä tavoitetta, kiittää AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

OKM:n Talousarvioesitykseen sisältyy ammatillisen koulutuksen määrärahaa noin 2,2 miljardia euroa. Tämä sisältää kuntarahoitusosuuden. Ammatillisen koulutuksen valtionrahoitus olisi ensi vuonna 53,7 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2023.

Ammatillisen ja lukiokoulutuksen määrärahoilla rahoitetaan myös vuonna 2022 käynnistynyttä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA). Oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuviin kustannuksiin kohdistuisi lisäystä 19,7 miljoonaa euroa.

Lisäksi talousarvioesitykseen sisältyy 10 miljoonan euron lisärahoitus oppimisen tuen järjestelmän kehittämiseen toisen asteen koulutuksen sektoreille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2025–2027 merkittäviä usean sadan miljoona euron panostuksia perusopetuksen vahvistamiseen. 

- Perusopetuksen kehittäminen ja panostukset osaamistason nostamiseen lisäävät myös ammatillisen koulutuksen toimintaedellytyksiä, toteaa Lamppu.

OKM:n talousarvioehdotus >>