OECD selvitys - Suomessa ammatillinen koulutus tukee elinikäistä oppimista

13.09.2023

Suomessa ammatilliseen koulutukseen osallistuvat sekä nuoret että aikuiset ja opiskelijoiden keski-ikä on 28 vuotta, kun se OECD-maissa on 21 vuotta. Tieto selviää Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD;n vuosittaisen koulutusjärjestelmiä vertailevasta indikaattorijulkaisusta Education at a Glancen (EAG).

- Suomessa ammatillinen koulutus tarjoaa eheän jatkuvan oppimisen polun ammatillisesta perustutkinnosta erikoisammattitutkintoon. Ammattiosaaja voi pitää yllä osaamistaan ja nostaa koulutustasoaan ammatillisen koulutuksen sisällä. Tämä asia unohtuu usein, kun tehdään kansainvälisiä vertailuja tai kotimaista koulutuspolitiikkaa, toteaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

OECDn selvityksestä nousee esiin joitain huolestuttavia tilastoja. Ammatillisen koulutuksen Suomessa suorittaneiden nuorten aikuisten työllisyysaste on selvästi matalampi, kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa. Myös koulutuksen keskeyttämistä on enemmän ja korkea-asteen opintoihin siirtyminen vähäisempää kuin OECD-maissa keskimäärin.  

- Väyliä ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteen opintoihin, erityisesti yliopisto-opintoihin, on kehitettävä. Ammattikorkeakoulujen suhteen kehitys on ollut myönteistä; nyt jo lähes puolet amattikorkeakouluissa opiskelevista tulee ammatillista väylää pitkin, kertoo Lamppu.

-  Nuorten osaamistason heikkeneminen sekä kasvavat elämänhallinnan haasteet näkyvät keskeyttämisinä. Hallitusohjelmassa oleva perusopetuksen kehittäminen sekä useat kirjaukset toimista nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi ovat tärkeitä koko yhteiskunnan kannalta, painottaa Lamppu.

Tämän ja aiempien vuosien raportit taustatilastoihin johtavine linkkeineen ovat vapaasti saatavilla OECD:n verkkosivuilla >>