NYT Nuorten tulevaisuusraportti: Arvot, sukupuoli ja vanhempien koulutustausta vaikuttavat nuorten kiinnostukseen eri aloja kohtaan

30.08.2023

Juuri julkaistun NYT Nuorten tulevaisuusraportin mukaan nuorten mielestä kiinnostavimpia aloja ovat terveydenhuolto, matkailu- ja ravintola-ala, taide-, kulttuuri- sekä kaupan ala. Vanhempien koulutustausta, nuoren sukupuoli sekä arvot ovat vahvasti yhteydessä kiinnostukseen eri aloja kohtaan.

Kyselyssä nuoret saivat valita listalta kaikki ne alat, joilla he voisivat harkita työskentelevänsä tulevaisuudessa. Ammattiin opiskelevien kiinnostavimpien alojen top vitoseen kuuluu kaupan- rakennus- palvelu- media ja viestintä- sekä maanpuolustusalat.

Alojen sukupuolittuneisuus näkyy nuorten vastauksissa

Pojilla kaikkein suosituimpia aloja olivat teknologiateollisuus (26 % harkitsi voivansa työskentelevänsä alalla), rakennusteollisuus (24 %), maanpuolustus (24 %) sekä pankki- ja rahoitusala (19 %). Tytöillä valintojen kärjestä erottuivat terveydenhuolto (33 %), matkailu- ja ravintola-ala (30 %), taideala (28 %) ja sosiaalipalvelut (27 %). Muunsukupuolisilla ja niillä, jotka eivät halua ilmoittaa sukupuoltaan, korostuivat erityisesti kaksi alaa: taideala (36 % sukupuoli: muu, 28 % ei merkitty) sekä kulttuuri- ja viihde (29 %, 23 %).

Vanhempien koulutustausta yhteydessä nuoren valintoihin

Vanhempien koulutustausta on vahvasti yhteydessä nuorten kiinnostukseen eri aloja kohtaan. Vanhempien ammattikoulutustausta heijastui nuorten vastauksiin siten, että suosittuja aloja olivat muun muassa kaupan ala (21 %), terveydenhuoltoala (20 %), rakennusala (19 %) sekä matkailu- ja ravintola-ala (18 %). Verrattuna muihin vastaajaryhmiin tätä ryhmää kiinnosti selvästi enemmän logistiikka- ja huolinta-ala.

Moni vastaajista, joiden vanhemmalla oli yliopistotutkinto, piti kiinnostavana esimerkiksi kulttuuri- ja viihdealaa (25 %), terveydenhuoltoalaa (24 %), teknologiateollisuutta (21 %) ja opetusalaa (20 %). 

Arvoilla yhteys nuorten kiinnostukseen eri alojen kohtaan

Nuorten arvot olivat selvästi yhteydessä kiinnostukseen eri aloja kohtaan. Esimerkiksi valtaan ja suoriutumiseen liittyvät arvot olivat yhteydessä erityisesti kiinnostukseen pankki- ja rahoitusalaa, julkishallintoa, vakuutusalaa sekä asianajan työtä kohtaan. Universalismin ja hyväntahtoisuuden yhteys alavalintoihin taas korostui etenkin opetus- ja terveydenhuoltoalojen, sekä sosiaalityön kohdalla.

Lue lisää >>

NYT Nuorten tulevaisuusraportti on jokavuotinen kyselytutkimus, joka kartoittaa yläkoululaisen, lukiolaisen ja ammatillisen opiskelijan näkemyksiä tulevasta työelämästä. Kyselyyn vastasi keväällä 2023 yli 6 000 nuorta. Kyselyn toteutti Taloustutkimus ja se toteutettiin yhteistyössä LähiTapiolan kanssa.