Novida: satsaamme lähiopetukseen

29.10.2018

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä pidetään huoli siitä, että ammattiin opiskelevat saavat riittävästi opettajan antamaa opetusta.  Novidassa ammatillista opetusta annetaan keskimäärin 28-30 tuntia viitenä päivänä viikossa, joten opiskelijan työpäivät ovat eheitä ja riittävän pitkiä.

- Opettajan merkitys oppimisessa on tärkeä ja hyvin suunniteltu opetus kasvattaa nuoren työelämään ja sen sääntöihin, korostaa kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen

Opetusta 5-6 tuntia päivässä

Virtanen kertoo päivittäisen opetuksen määrän Novidan ammattiopistossa olevan keskimäärin 5-6 tuntia päivässä. 

- Ammatilliset opinnot annetaan riittävän yhtenäisinä, jotta opiskelija pystyy keskittymään opittavaan asiaan ja etenee opinnoissaan. Jos työpäivän pituus on kahdeksan tuntia, saa opiskelija toisena päivänä lyhyemmän työpäivän, Virtanen kertoo.

Työpaikoilla toteutettava koulutus annetaan viitenä päivänä viikossa ja työpaikoilla noudatetaan niiden työaikoja. Opettajat ohjaavat ja valvovat työpaikalla tapahtuvan opetussuunnitelman mukaisen koulutuksen laatua ja toteutusta.

Myös koulumatkoista huolehditaan. Opiskelijoiden pitkät koulumatkat ja rajalliset julkiset kulkuyhteydet edellyttävät Virtasen mukaan Novidalta hyvää ammatillisen opetuksen suunnittelua, jotta opiskelijalle tarpeettomia hyppytunteja tai odotusaikoja ei muodostu. 

- Kuntayhtymä ostaa liikennöitsijöiltä ylimääräisiä linja-autovuoroja, jotta opiskelijat pääsevät kulkemaan koululle.