MustRead: Ammattiosaaminen on turvattava myös tulevaisuudessa

20.03.2023

AMKEn hallituksen puheenjohtaja Laura Rissanen MustReadin haastattelussa 15.3.

Miten ammattiosaajia riittää Suomessa?
- Ammattiosaajista on pulaa jo lähes kaikilla toimialoilla koko Suomessa. Tämä haittaa talouskasvua. Tarvitsemme lisää osaajia ulkomailta. Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli työhön johtavan maahanmuuton edistämisessä. Samalla on turvattava työikäisen väestön mahdollisuus osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen, jotta voidaan vastata vihreän siirtymän ja digitalisaation kehitystarpeisiin.  

Millainen tehtävä ammattikoulutuksella on tki-toiminnassa?
- Rooli on merkittävä etenkin oman alueen pk-yritysten kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukena. Ammatillinen koulutus on laajemminkin tärkeä työelämän ja korkeakoulujen kumppani tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Eri rahoituslähteiden tulee tukea nykyistä paremmin eri koulutusasteiden ja työelämän välistä yhteistyötä.

Miten ammattiopintonsa aloittavien nuorten valmiudet ovat kehittyneet?
- Osaaminen perusopetuksessa on heikentynyt. Tällä hetkellä 10-15 prosentilla perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyvillä nuorilla ei ole riittäviä luku-, kirjoitus- ja matemaattisia taitoja selvitä opinnoista. Perusopetukseen tarvitaan toimenpiteitä tämän kehityssuunnan kääntämiseksi.