Mitä hyötyä yritykselle oppilaitosyhteistyöstä?

27.02.2020

Mitä yritysten oppilaitosyhteistyö tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä yritykselle on? Miten yhteistyö aloitetaan?

Hämeen kauppakamarin ja alueen toimijoiden yhteistyössä julkaisemaan Oppilaitosyhteistyön käsikirjaan on koottu kiteytetysti opiskelijayhteistyön vaihtoehdot, oppilaitosten asiantuntija-, tutkimus- ja tuotekehityspalvelut ja mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. 

Käsikirjan avulla yritys voi tehdä konkreettisen suunnitelman, joka on vietävissä käytäntöön yhdessä oppilaitosten kanssa. Yritys saa uusia osaajia, tuoreita näkökulmia sekä asiantuntijapalveluja usealta alalta.

Kesätyöpaikat – Kesätyöntekijä tuo apua lomakaudeksi
Harjoittelu – Harjoittelu perehdyttää uuden jäsenen työporukkaan ja tarjoaa yritykselle tuoreita näkökulmia ja työkaluja. 
Oppisopimus ja koulutussopimus – Joustavia tapoja rekrytoida
Harjoitustyöt ja opiskelijaprojektit – Harjoitustyöt ja opiskelijaprojektit tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia, missä molemmat osapuolet voittavat.
Lopputyöt – Lopputyö tehdään todelliseen kehittämistarpeeseen, jolloin yritys saa konkreettisen hyödyn tuloksista.
Projektit – yrityksille uutta tietoa ja osaamista. Niissä voidaan luoda ja kehittää mm. uusia tuotteita, palveluita, osaamista sekä toimintatapoja ja järjestelmiä.
Tutkimus ja tuotekehitys – Korkeakoulujen avoimet tutkimusprojektit, laboratorio- ja mittauspalvelut sekä tilaustutkimus tarjoavat yrityksille korkeatasoisia palveluita tutkimuksen ja tuotekehityksen tueksi.
Osaamisen kehittäminen – Haluatko vahvistaa henkilöstösi osaamista? Alueen oppilaitokset tarjoavat siihen useita mahdollisuuksia.
Opettajien työelämäjaksot ja opo-toiminta – Yhteistyö auttaa yrityksiä osaajien rekrytoinnissa. Opettajien työelämäjaksot tarjoavat yritykselle mahdollisuuden hyödyntää opettajan osaamista yrityksen toiminnassa sekä jakaa tietoa puolin ja toisin. 
Kansainväliset osaajat – Kansainväliset opiskelijat ovat usein motivoituneita, osaavia ja heillä on vahva tahto jäädä Suomeen. Tällaisten työntekijöiden avulla yritykset voivat myös kansainvälistyä.

Oppilaitosyhteistyön käsikirja on toteutettu osana Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hanketta.