Ministerityöryhmä päätti ammatillisen koulutuksen reformin säästön toteuttamistavasta

09.12.2015

Ammatillisen koulutuksen reformiin sisältyy 190 miljoonan euron säästö vuodelle 2017. Säästö kohdennetaan ammatilliseen peruskoulutuksen kuntarahoitusosuuteen. Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä päätti säästön toteuttamisesta uudenlaisella mekanismilla nykyisiä rahoitus- ja säätelyjärjestelmiä hyödyntäen. Menettelyllä lisätään koulutuksen järjestäjien liikkumavaraa säästöjen toteuttamisessa.

Ammatillisen koulutuksen säästö toteutetaan määrittämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä järjestämisluvan enimmäismäärää alhaisemmalle tasolle. Näin ollen koulutuksen järjestäjälle maksettaisiin rahoitusta enintään noin 90 prosenttia sen järjestämisluvan ammatillisen peruskoulutuksen enimmäisopiskelijamäärän mukaisesta rahoituksesta.

Koulutuksen järjestäjät voivat päättää toteuttavatko ne säästön opiskelijamäärää vähentämällä vai toimintaansa tehostamalla tai näiden yhdistelmänä sen mukaan, mikä on niiden toimintaympäristön koulutustarpeiden ja omien toimintaedellytysten turvaamisen kannalta tarkoituksenmukaisinta. Ratkaisut riippuvat esimerkiksi järjestäjän opiskelijamäärästä, opiskelijarakenteesta ja alakohtaisesta tarjonnasta.

Menettely mahdollistaa lisäksi sen, että vuonna 2017 ammatillisen koulutuksen järjestämislupien enimmäisopiskelijamääriä ei tarvitse lähtökohtaisesti pienentää eikä ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintoja leikata. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee vuoden 2016 aikana tarvittavat muutokset järjestämislupiin, jotta säästö kohdentuu tasapuolisesti kaikille peruskoulutuksen järjestäjille.

Säästön toteuttaminen edellyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain muuttamista.  Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään vuoden 2017 budjettiesityksen antamisen yhteydessä alkusyksystä 2016.

Säästöjen toteuttamiseen liittyvä toimintatavan muutos on ensimmäinen askel ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä toteutettavan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisessa. Kokonaisuudessaan uudistettu rahoitusjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 alusta lukien.

Ammatillisen koulutuksen reformi kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin.

Lisätietoja:

- ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 0295 3 30308
- hallitusneuvos Virpi Korhonen, puh. 0295 3 30391
- opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 0295 3 30237

Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmän puheenjohtajana on opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja jäseninä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, elinkeinoministeri Olli Rehn, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä sekä oikeus- ja työministeri Jari Lindström.