Miltä näyttää ammatillisen koulutuksen markkinoinnin ja viestinnän osaajien arki?

27.06.2019

Ammatillisen koulutuksen viestinnän ja markkinoinnin VIMMA2019 -foorumi järjestettiin tänä vuonna Jyväskylässä. Digimarkkinoinnin suunnittelusta ja sisällöntuotannosta tapahtumassa puhui Sanna Virtanen Digimarkkinointitoimisto Flumenia Oy:sta

Tapahtuman ensimmäisen päivän päätteeksi osallistujat pohtivat omaa työtään ja tiimin tarpeita asiakaslähtöisen digimarkkinoinnin toteuttamisen näkökulmasta työpajatoiminnan avulla.

Tulipalojen sammuittelua

Muutokset näkyvät markkinoinnin ja viestinnän osaajien arjessa työn pirstaloitumisena: jos alkavalle koulutukselle ei ole jatkuvaa kysyntää, eivät kiireelliset ja yllättäen tulevat pyynnöt ja toimenpiteet ehdi luomaan kysyntää. Tämä muodostaa tunteen tulipalojen sammuttamisesta, koska pyyntöjä tulee eri puolilta organisaatiota. 

Omaan työhön toivottiin enemmän sisäistä yhteistyötä, jotta koko organisaatiossa olisi ymmärrys nykyaikaisen markkinoinnin toteuttamisesta. 

Markkinointistrategia ohjaa valintoja ja toimenpiteitä

Ymmärrys nykyaikaisen markkinoinnin vaatimuksista on avainasemassa, jotta organisaatio voi suunnitella markkinointia tavoitteellisesti. 21.7 % vastaajista oli sitä mieltä, että markkinoinnin tavoitteet ovat selkeät ja tavoitteita pystytään todentamaan ja mittamaan.

Huolestuttavan iso osa vastasi, etteivät tavoitteet ole selkeät, niitä ei välttämättä ole tai tavoitteita ei pystytä mittaamaan ja todentamaan.

Yhteistyö avainasemassa

Tiimityöskentelyä koskevissa vastauksissa korostuivat asiakasymmärrys ja sen kasvattaminen – miten voimme tuottaa houkuttelevaa sisältöä, joka kiinnostaa ja koskettaa eri lähtökohdista olevia opiskelijoita ?

Todellinen ymmärrys opiskelijoiden tiedon tarpeista on usein saavuttamattomissa ja sisältöjen tuottaminen perustuu informatiiviseen koulutuksen faktatietoon opiskeluiden suorittamisesta.

Nämä informatiiviset sisällöt eivät välttämättä luo houkuttavuutta ja kysyntää koulutusvaihtoehdoille, jolloin markkinoinnissa ei pystytä hyödyntämään nykyaikaisten kanavien tarjoamaa potentiaalia. Markkinointi rinnastetaan usein mainontaan eivätkä yksisuuntaiset ”mainosviestit” tavoita haluttuja kohderyhmiä kustannustehokkaasti.

Suurin osa vastaajista (vastaajia yhteensä 94) käytti omassa työssään julkaisujärjestelmää. Reilu puolet vastaajista käyttää sähköpostimarkkinointiin tarkoitettua järjestelmää ja Google Analyticsia. Kolmasosa vastaajista käyttää asiakastiedon hallintajärjestelmää.

Sosiaalisen median työkaluja käytetään aktiivisesti: Facebookia käyttää jopa 90 vastaajaa sekä Instagramista vastaavasti 84 vastaajaa. Kolmanneksi eniten käytetään YouTubea.

Lue blogi Flumenian sivuilta