Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle valtakunnallinen Työ ja Taito -palkinto

18.04.2024

LHKK:sta palkinnon vastaanotti yhtymäjohtaja Maaria Silvius, elinvoimajohtaja Tanja Paassilta, opiskelijapalveluiden johtaja Sari Saukoniemi sekä rehtori Heli Elo-Vuola.

Työ ja Taito -palkinnolla annetaan tunnustusta aktiivisuudesta työelämäyhteistyössä ja yrittäjyyden tukemisessa.

Suomen Yrittäjät, Mestarikiltaneuvosto ry ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ovat myöntäneet vuosittaisen Työ ja Taito -palkinnon Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK:lle.  Palkinnon keskeisinä kriteereinä ovat aktiivisuus ja innovatiivisuus työelämäyhteistyössä, yrittäjyyden tukemisessa ja ammattitaidon hankkimisessa. Vuonna 2024 palkinnon erityiskriteereinä olivat myös muun muassa maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen, oppisopimuskoulutuksen edistäminen sekä työssä olevien täsmäosaamisen varmistaminen.

– Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä tekee vahvaa ja strategista yritysyhteistyötä. LHKK:lla ja alueen yrittäjäyhdistyksillä on kumppanuussopimus. Yhdessä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n kanssa on madallettu kynnystä yrittäjyyden kokeilemiseen. Lisäksi kuntayhtymä on keskeisessä roolissa TyöHäme -työllisyyspalvelualueen kehittämistoiminnassa, kertoo Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Kristiina Nyholm.
 
LHKK:n opiskelijat menestyvät erinomaisesti ammattitaitokilpiluissa. Myös maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuus on erinomaisella tasolla. Työnantajat käyttävät aktiivisesti oppilaitoksen palveluita sekä rekrytointitilanteissa että henkilöstön kouluttamisessa.

– Nämä esimerkit kertovat LHKK:n johdon ja henkilöstön erinomaisesta koulutusosaamisesta, iloitsee Mestarikiltaneuvosto ry:n ylioltermanni Pirjo Savolainen.
 
Työ ja Taito -palkinnon kunniamaininta Suomen Yrittäjäopistolle

Työ ja taito -palkinnon kunniamaininta meni Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalle Suomen Yrittäjäopistolle, joka on kattavan verkkokoulutusosaamisen ja -tarjonnan kautta myös valtakunnallinen toimija. Yrittäjäopistolla on vahva sosiaalisen median markkinointiosaaminen, ja se tekee yhteistyötä muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Lisäksi Yrittäjäopisto on merkittävä maahanmuuttajakouluttaja.Työperäisessä maahanmuutossa ja ukrainalaisten kotouttamisessa on saatu aikaan erinomaisia tuloksia koulutuksia hyödyntämällä.

– Suomen Yrittäjäopisto on toimintatapojensa ja osaamisensa ansiosta selvästi kokoaan suurempi ammatillisen koulutuksen järjestäjä, summaa AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.


Suomen Yrittäjäopistosta kunniamaininnan vastaanotti toimitusjohtaja Jorma Kukkeenmäki ja vararehtori Tiina Luoma