Lisätalousarviossa tärkeitä panostuksia ammattiosaamiseen

03.06.2020

Valtion 4. lisätalousarviossa suunnataan tärkeitä lisäpanostuksia työllisyyden hoitoon ammatillisen koulutuksen avulla. Koulutuksella on ratkaiseva asema työllisyyden hoidossa, sillä tässä tilanteessa erityisesti vähän koulutettujen pitkäaikaistyöttömyyden riski kasvaa.

Työllisyysmäärärahoihin ehdotetaan 60 miljoonan euron lisäystä. Lisämäärärahaa kohdistetaan nuorille suunnattujen työvoimakoulutusten ja palvelujen hankitaan sekä yhteishankinta-koulutusten ja valmennusten kautta toteutettavaan osaamiseen kehittämiseen. TE-toimistojen määrärahoja lisätään 20 miljoonalla eurolla, jonka turvin varmistetaan palvelut niitä tarvitseville.

- Osaamisen täydennystä tarvitsevat lomautetut ja irtisanotut pitää saada nopeasti koulutukseen. Työvoima- ja yhteishankintakoulutuksen selkeä lisäys tukee tätä tavoitetta, toteaa AMKEn puheenjohtaja Kari Kallonen.

Ammatilliseen koulutukseen ehdotetaan 30 milj. euroa koulutuksensa keskeyttäneiden tai keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opiskelun ohjaukseen sekä valmistumassa olevien opiskelijoiden opinto-ohjaukseen ja näyttöjen mahdollistamiseen.

Työikäisten nopeavaikutteisiin osaamisen kehittämistoimiin ja jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden suunnitteluun ehdotetaan lisärahoitusta noin 20 milj. euroa.

- Jatkuvan oppimisen tarpeet kasvavat nopeammin kuin siihen suunnatut resurssit. Valitettavasti väliaikaisella rahoituksella ei tätä kroonista vajetta paikata. Nyt tarvitaankin pitkäjänteistä työikäisen väestön osaamisen turvaamisen rahoittamista, Kallonen korostaa.