Lisäaikaa oppivelvollisuuden laajennuksen valmistelulle

26.03.2020

Uuden oppivelvollisuuslain ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen on tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2021.

Oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan seurantaryhmän 28 eri tahoa edustavan jäsenen mukaan suunniteltu aikataulu on mahdoton varsinkin nyt, kun koulutuksen järjestäjät ovat Suomen historian suurimman poikkeustilanteen edessä.

- Asian valmisteluun on saatava lisäaikaa, jotta tavoitteeseen päästään ja voidaan varmistaa laatu niin lainvalmistelussa kuin toimeenpanossa, todetaan kannanotossa.

Kannanoton allekirjoittaneiden tahojen mukaan valmistelua tulisi jatkaa niin, että tavoitteena olisi antaa hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 aikana ja näin siirtää uudistuksen toimeenpanoa.

Kannanotto