Lähes 34 000 tulevaa osaajaa hyväksyttiin ammatilliseen koulutukseen

17.06.2021

Kevään yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti 39 310 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 33 690. Lukiokoulutukseen hakijoita oli 35 130 ja heistä opiskelupaikan sai 32 270. Ruotsinkielisiin koulutuksiin hyväksyttiin 3 300 hakijaa, kerrotaan Opetushallituksen tiedotteessa.  

Peruskoulun päättäviä yhteishaussa oli 59 800 hakijaa, joista 55 630 sai paikan. Ammatilliseen koulutukseen heistä hyväksyttiin 24 430 (44 %) ja lukioon 31 220 (56 %). Viime vuonna hyväksytyt jakautuivat samassa suhteessa ammatillisen ja lukiokoulutuksen välillä. 

Erityisoppilaitosten haussa oli kaikkiaan 3 660 hakijaa, joista 2 020 sai opiskelupaikan. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa oli kaikkiaan 5 100 hakijaa, joista 4 190 sai opiskelupaikan.

Velvollisuus hakea

Tänä vuonna haut ja valinnat toteutettiin ensimmäistä kertaa kaikissa valtakunnallisissa hauissa samassa aikataulussa. Uudistus liittyy oppivelvollisuusiän laajentumisen yhteydessä voimaan tulleeseen hakuvelvoitteeseen. 

Oppivelvollisilla oli ensimmäistä kertaa velvollisuus hakea toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä. Hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen koski käytännössä tänä keväänä perusopetuksen päättäneitä nuoria (pääosin vuonna 2005 vuonna syntyneet).  

Väylät auki 

Jos perusopetuksen päättävä jäi ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen opinto-ohjaajat antavat oppivelvolliselle tukea ja ohjausta koulutuspaikan löytämiseen kesän aikana. Jos oppivelvollinen on vielä tämän jälkeen ilman opiskelupaikkaa, vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy nuoren asuinkunnalle.

- Paikka ammatillisesta koulutuksesta löytyy jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle. Väylät ovat auki vuoden jokaisena päivänä, muistuttaa AMKEn asiantuntija Saku Lehtinen. 

Onnittelut kaikille opiskelupaikan saaneille!