Kultaiset ansioristit Liisa Tenhunen-Ruotsalaiselle ja Kari Kalloselle

20.04.2023

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on myöntänyt ammatillisen koulutuksen kultaisen ansioristin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalaiselle ja teollisuusneuvos Kari Kalloselle heidän ansioistaan ammatillisen koulutuksen hyväksi tehdystä työstä.

Teollisuusneuvos Kari Kallonen toimi AMKE ry:n puheenjohtajana vuosina 2020-2022. Hän edisti laajojen elinkeinoelämä ja -yhteiskuntasuhteidensa ja asiantuntemuksensa avulla
ammatillisen koulutuksen ja AMKEn tunnettuutta. Puheenjohtajana hän toimi avoimesti, luoden luottamusta AMKEn toimintaan sekä jäsenistön, että sidosryhmien keskuudessa.
Välitön ja persoonallinen johtamistyyli loi hyvää ja kannustavaa työilmapiiriä AMKEn henkilöstössä. Tästä molemminpuolisen luottamuksen tunnustuksena AMKEn henkilöstö luovutti
Kalloselle seriffin tähden vuonna 2021.

Johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Talous ja Nuoret TATista on tehnyt pitkän uran nuorten työelämä- ja yrittäjyysosaamisen ja -tuntemuksen edistämiseksi. Hänen sekä ja Talous- ja Nuoret TATin panos ammatillisen koulutuksen vetovoimatyön edistämisessä on merkittävä. Tenhunen-Ruotsalainen on ollut tärkeä yhdyslinkki AMKEn ja TATin välisessä
aktiivisessa ja tuloksellisessa yhteistyössä. Tästä hyvänä esimerkkinä on vuosittain yhteistyössä toteutettava Ammatillista opoille -tilaisuus, johon osallistuu satoja perusopetuksen ja toisen asteen opinto-ohjaajia ympäri Suomen.  


AMKE ry voi myöntää kultaisen ammatillisen koulutuksen ansioristin ansioituneille ammatillisen koulutuksen työntekijöille, luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneille ammatillisen koulutuksen tunnustuksena pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta ammatillisen koulutuksen hyväksi.