Kuinka opettaa ammattiin, jota ei vielä ole?

03.03.2016

Andreas Schleicher OECD:stä kuvailee OECD:n sivuilla olevassa blogissa sitä muutosta, joka myös ammatillisessa koulutuksessa on meneillään: kuinka valmistaa opiskelijat sellaisiin ammatteihin, joita ei vielä ole edes olemassa? Kuinka opettaa opiskelijat käyttämään teknologioita, joita ei ole vielä keksitty?

Sukupolvi sitten ajateltiin, että opiskelijan koulussa omaksumat asiat ovat niitä, joita he hyödyntävät koko työelämänsä ajan. Muutos teollisen työn yhteiskunnasta kohti asiantuntijatyön yhteiskuntaa on muuttanut myös opettajien työtä. Schleicher kirjoittaakin, että yhteistyötä on jo kauan pidetty itsestäänselvyytenä muissa tietopohjaisissa ammateissa ja viimeistään nyt myös opettajien olisi aika muuttaa työskentelytapojaan tähän suuntaan.

Jotta opettajat voivat kehittyä ammateissaan ja jotta he olisivat valmiita kohtaamaan 2010-luvun opiskelijan, tulee heidän Schleicherin mukaan saada uudenlaiseen rooliinsa tukea opettajien ammattiliitoilta ja hallinnollisilta tahoilta. Tällä viikolla lukuisten maailman parhaiden koulujärjestelmien maiden ministerit ja ammattiliittojen johtajat kokoontuvatkin Saksaan International Summit on the Teaching Profession -seminaariin pohtimaan yhteisiä ratkaisuja muuttuvaan opettajuuteen. Schleicher sanookin, että koulutusta voidaan – ja se pitää – organisoida paremmin. 

OECD on listannut kuusi kohtaa, jotka koulutusuudistusten tulisi ehdottomasti sisältää:

  1. Uudistusta suunnittelevien tahojen tulisi olla yksimielisiä uudistuksen tavoitteista, mutta tavalla, jossa lopputulos ei kärsi kompromisseistä.
  2. Opettajat pitää sitouttaa uudistuksen täytäntöönpanon lisäksi sen suunnitteluun.
  3. Uudistuksen pilotointi pienemmässä mittakaavassa auttaa voittamaan muutosvastarintaa ja pelkoja.
  4. Uudistusten taustalla tulee olla kestävä rahoitus.
  5. Suunnitelmien ja tulosten välistä ei aina, varsinkaan pitkällä aikavälillä, voida tarkasti ennustaa, siksi uudistustoiminnan vaikutusten arviointi jatkokehittäminen ovat kullanarvoisia.
  6. Kumppanuuksien rakentaminen hallinnon sekä opettajia ja muita koulutuksen ammattilaisia edustavien tahojen välille on menestyksen avaintekijä.


Edellä luetellut teemat olisivat varmasti myös hyödyllisiä muistaa suomalaista ammatillista koulutusta uudistettaessa.

Schleicherin blogikirjoitus