Koulutyö päättyy lauantaina - yli 80 000 valmistuvaa ammattiosaajaa

28.05.2019

Opetushallituksen arvion mukaan peruskoulun päättötodistuksen saa tänä vuonna 59 500 oppilasta ja ammatillisen tutkinnon suorittaa 81 600 opiskelijaa. Kevään uusia ylioppilaita valmistuu YTL:n tilaston mukaan 25 946. 

Ammattiin valmistuvista opiskelijoista 65 700 suorittaa tutkintonsa oppilaitoksissa ja 15 900 oppisopimuskoulutuksessa. Kaikista valmistuneista 57 200 suorittaa ammatillisen perustutkinnon, 16 500 ammattitutkinnon ja 7 900 erikoisammattitutkinnon.

Ruotsinkielisiä ammatillisen koulutuksen päättäviä opiskelijoita on oppilaitoksissa 2 780 ja oppisopimuskoulutuksessa 750. 

Vuoteen 2017 verrattuna ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan noin 6 %, kun uusien ylioppilaiden määrä on pysytellyt lähes entisellään.

Perusopetuksen lisäopetuksen eli niin sanotun kymppiluokan suorittavien määrä laskee edelleen. Arvioidaan, että lukuvuonna 2018–2019 kymppiluokan kävi noin 750 nuorta. Opetushallituksen mukaan kymppiluokan suorittajien vähentymiseen on vaikuttanut ainakin se, että vaihtoehtoisia opiskelumuotoja on perusopetuksen päättäjille tarjolla aiempaa enemmän.

- Onnittelen lämpimästi teitä valmistuvia, läheisiänne, opettajia ja muuta oppilaitoksenne henkilöstöä, jotka ovat kulkeneet kanssanne tämän matkan. On aika nauttia tulevasta kesästä, saavutetusta osaamisesta ja osaamisen mukanaan tuomasta vapaudesta, sanoo AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Opetushallitus arvioi opintonsa päätökseen saavien määrät mm. Vipunen-tilastopalvelun väestöä ja opintonsa aloittaneita ja opintojen kulkua koskevien tilastojen perusteella. Toteutuneet luvut tiedetään vuodelta 2017.

Lähde: Opetushallitus