Koulutussopimusmallin valmistelu alkoi

21.01.2016

Omnian ammattiopiston rehtori Maija Aaltola Espoon seudun koulutuskuntayhtymästä ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vahanen on asetettu valmistelemaan ehdotusta koulutussopimusmallin käyttöönotosta.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamien selvityshenkilöiden on sisällytettävä ehdotukseen kuvaus muun muassa mallin tavoitteista, sopimuksen keskeisestä sisällöstä, ohjauksen järjestämisestä sekä opintososiaalisista etuuksista ja rahoituksesta.

Uusi koulutussopimusmalli mahdollistaisi joustavat polut työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti. Koulutussopimuksella voitaisiin hankkia ja osoittaa ammatillisten tutkintojen, tutkinnon osien sekä ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen edellyttämä osaaminen. Koulutussopimusmallin tulisi myös toimia maahanmuuttajien joustavana koulutus- ja kotouttamispolkuna työelämään. 

Aaltolan ja Vahasen tehtävään kuuluu lisäksi arvioida koulutussopimuksen vaikutuksia ammatillisen koulutuksen nykyisiin työpaikalla tapahtuviin oppimismuotoihin. Selvitystyön tulee olla valmis 28.2.2016.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esitti joulukuussa, että Suomeen riittää yksi tapa hankkia ammatti oppisopimuksella. Nuorten oppisopimuskoulutuksessa pullonkaulana on palkkaus, joka monelle työnantajalle on liian korkea suhteessa työn tuloksiin.

- Tämä ongelma ei ratkea säätämällä ammatilliseen koulutukseen uusi oppisopimuksen muoto, sanoo AMKE ry:n toimitusjohtaja Petri Lempinen.

OKM:n tiedote selvityshenkilöiden asettamisesta.