Koulutuksen järjestäjät: Ammatillinen koulutus on elinkeinopolitiikkaa

09.04.2015

Suomeen laaditaan kokonaisvaltainen ammattiosaamisen strategia 2025 esittää Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tänään julkistetuissa tavoitteissaan vaalikaudelle 2015-2019.
 

Koulutusjärjestelmän on uudistuttava elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeiden muuttuessa, mikä edellyttää näkemystä tulevaisuudesta. Samalla ammatillinen koulutus on otettava osaksi elinkeinopolitiikkaa.

- Työnantajien tarpeiden ja opiskelijoiden resurssien yhdistäminen tekee ammatillisesta koulutuksesta elinkeinopolitiikkaa, esittää AMKE ry:n toimitusjohtaja Petri Lempinen.

Samalla on varmistettava riittävät resurssit ammatilliselle koulutukselle, joka on perusopetuksen jälkeen suurin osa koulutusjärjestelmäämme. Vuonna 2013 ammattiin opiskeli 320 000 suomalaista, jotka suorittivat 70 000 tutkintoa.

- Ammatillinen koulutus ei uudistu rahoitusta leikkaamalla eikä työelämä osaamisen tasosta tinkimällä, muistuttaa Lempinen.

Ammatillisen koulutuksen menestymisen edellytykset

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat määrittäneet viisi reunaehtoa ammatillisen koulutuksen kehittämiselle alkavalla vaalikaudella:

  • Ammatillista koulutusta kehitetään kokonaisuutena työelämän, aikuisten ja nuorten tarpeisiin. Tämä edellyttää jatko-opintokelpoisuuden turvaamista.
  • Suomi tarvitsee monipuolisen koulutuksen järjestäjäverkon, jossa voi erikoistua. Rahoitus maksetaan koulutuksen järjestäjälle.
  • Lainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja siirrytään kannustavaan rahoitusjärjestelmään. Normien sijaan tarvitaan tulosohjausta.
  • Oppimista työpaikoilla lisätään. Ammatillinen koulutus tarjoaa jokaiselle opiskelijalle oman polun, yksi ratkaisu ei sovi kaikille opiskelijoille.
  • Koulutusviennin lainsäädännölliset esteet puretaan tutkintoon johtavan koulutuksen myymisen osalta.

Tavoitteet löytyvät: www.amke.fi/ajankohtaista/uutiset/uutinen/amken-vaalitavoitteet

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Lempinen, puhelin 040 7667 805, sähköposti petri.lempinen@amke.fi; twitter: @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry  on ammatillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Tärkein tehtävämme on ammatillisen koulutuksen työelämälähtöinen kehittäminen – yhdessä jäsenistön kanssa. AMKE:n 85 jäsentä kouluttivat 340 000 ja työllistivät 27 000 ihmistä vuonna 2013.