Kolmas amisbarometri tarjoaa paljon tietoa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista

12.12.2019

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS julkaisivat 12.12.2019 kolmannen amisbarometrin. Kahden vuoden välein toteutettavan kyselyn tulokset jatkoivat suhteellisen tasaista linjaa, mutta muutoksiakin löytyi.

Opiskelijat toivovat lisää koulutusta 

Opiskelijat haluavat edelleen lisää koulutusta, mutta vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Opettajan pitämää opetusta halusi lisää 29 prosenttia vastaajista, itsenäistä opiskelua lisää kaipasi 19 prosenttia, työelämässä oppimista 24 prosenttia ja yhteisiä tutkinnon osien opetusta 13 prosenttia. Vuoden 2017 kyselyn tuloksiin verrattuna näissä neljässä kategoriassa oppimisen lisäämisen vaatimus vähentyi. Työelämässä oppimisen lisäämistä vaati 14 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen pyrkimys lisätä työelämässä oppimista on vastausten perusteella oikean suuntainen. 

Selkeää selitystä opiskelun lisäämisen vaatimuksen laskulle ei aineisto anna. Vaatimukset eri opiskelumuotojen vähentämisestä pysyivät pääosin edellisten amisbarometrien tasolla. Vastaajista 76 prosenttia piti opetusta enimmäkseen hyvänä.  

AMKEn asiantuntija Saku Lehtisen mukaan muutoksen voi nähdä positiivisena

- Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet vastaamaan paremmin opiskelijoiden odotuksiin, Lehtinen toteaa.

Ammattikorkeakoulun suosio jatkoi tasaista kasvua 

Amisbarometriin vastaajista 38 prosenttia aikoo hakea suoraan korkeakouluun valmistumisen jälkeen. Ammattikorkeakoulun suosio on noussut jo 67 prosenttiin jatko-opintoihin pyrkivistä. Epävarmuus on kuitenkin hieman kasvanut, koska jo lähes puolet ei osannut vielä kertoa jatko-opintosuunnitelmistaan. 

- Ammattikorkeakouluopintoja voi suorittaa yhä useammin jo toisella asteella. Lisäksi opintoväylät suoraan jatko-opintoihin kehittyvät, joten tämä todennäköisesti lieventää epävarmuutta opiskelijoiden jatko-opintojen suhteen, summaa Lehtinen. 

Kyselyyn vastasi 9584 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Vastaajajoukossa entistä useampi vastaaja oli yli 30-vuotias. Lisäksi kielivähemmistöjen osuus on kasvanut.  

Amisbarometriin