Kohti parasta yhteistyötä

09.11.2018

Uusi ammatillinen koulutus on haastanut meidät koulutuksen järjestäjät uudenlaiseen ja entistä vahvempaan ja joustavampaan yhteistyöhön työelämän kanssa.  Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen järjestäjiä uuden ammatillisen koulutuksen toimeenpanotyötä Parasta kehittämisohjelmien kautta. Mitä tämä tarkoittaa Parasta Palvelua kehittämisohjelmassa?

Yhteiskehittäminen siltojen rakentajana 

Parasta Palvelua –kehittämisohjelmassa työelämän ja koulutuksen järjestäjät kehittävät yhdessä palveluprosesseja niin, että olisimme entistä tiiviimmin tuottamassa hyötyä työelämälle. Kehittämisohjelman johtotähti ja palvelulupauksena onkin seuraava: Kaikki me, jotka mahdollistamme oppimista työpaikalla, tuotamme hyötyä työelämälle. Aika paljon luvattu –vai onko sittenkään? 

Yhteistyötä ja siltoja on rakennettu muun muassa palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilu auttaa meitä tarkastelemaan vanhoja toimintatapojamme ja nostamaan asiakasymmärryksemme uudelle tasolle. Oppisopimus- ja koulutussopimusprosesseja on katsottu palvelun näkökulmasta yhdessä 27 ammatillisen oppilaitoksen ja yli 50 työelämäkumppanin voimin. Verkon kautta tarjottu yhteiskehittäminen on ulottunut välillisesti myös maamme kaikkiin toisen asteen oppilaitoksiin.   Palvelumuotoilun toimenpiteet, erilaiset nopeat kokeilut ja asiakasymmärrystä lisäävät kohtaamiset ovat tuoneet arvokasta tietoa kriittisistä pisteistä, joita työelämä näkee koulutuksen järjestäjien ja yritysten välisessä yhteistyössä. Tunnistatko oman oppilaitoksenne kriittiset pisteet? 

Vipuvoimaa ja välineitä oppilaitoksen työelämäyhteistyön johtamiseen

Uudenlainen toiminta edellyttää uudenlaista kyvykkyyttä ja osaamista koulutuksen järjestäjiltä. Työelämälähtöiset kumppanuuksien rakentamisessa tarvitaan vahvaa johtamista ja strategiaa, joka luotsaa uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Oppilaitosjohdon työelämäkuntoa nostatetaan Parempaa palvelua -sparrausohjelmalla. Siinä 18 oppilaitoksen johtoryhmä on vaihtanut roolia työelämän sparrattavaksi siitä, mitä erityisesti kasvuyritykset toivovat ja haluavat oppilaitoksilta. Koskaan aiemmin ei ole toteutettu tässä laajuudessa mahdollisuutta, jossa työelämän asiakkaat aidosti sparraavat oppilaitoksen johtoa, esimiehiä ja asiantuntijoita näin voimallisesti. 

Oppilaitoshenkilöstön osaamisen johtamiseen on myös tuotettu sähköinen osaamiskysely, joka tarjoaa välineen opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen. Siinä uuden lain mukainen asiakaslähtöinen toiminta ja työelämässä oppimisen prosessien toteuttaminen on jäsennetty kolmen osaamistason kautta. Kysely tekee näkyväksi eri tehtävissä tarpeellisen työelämäosaamisen, joka jakaantuu yhteiseen perusosaamiseen, sujuvien siirtymien toteuttamiseen sekä laajennettuun asiakkuusosaamiseen. Työkalun avulla osaamisen kehittämistä voidaan oppilaitoksissa suunnitella paremmin sekä kohdentaa valmennustoimenpiteitä keskeisiin asioihin ja teemoihin. Tilaa kysely tästä.

Parasta Palvelua kehittämisohjelma haluaa tuottaa hyötyä myös koulutuksen järjestäjälle. Kehittämisohjelman tuottamat välineet ovat kaikkien oppilaitosten käytössä. Uusien toimintatapojen, välineiden ja materiaalien kautta hyöty kulkeutuu myös työelämälle. Pysy kuulolla, tilaa uutiskirjeemme ja tule kohtaamaan Uudistutaan yhdessä Facebook –ryhmään, jossa on lupa kysyä, haastaa ja oivaltaa. 

Kirjoittajana: Parasta Palvelua -tiimi