Kiertotalous tarvitsee koulutuksen

07.10.2021

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tunnetaan monipuolisena kouluttajana, mutta myös aktiivisena alan koulutuksen kehittäjänä ja oppimateriaalien ja opetussisältöjen tuottajana. Nyt työn alla on rakentamisen kiertotalouskoulutus, jonka kohderyhmänä ovat ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja opettajat. Valmis koulutus on maksuttomasti alan oppilaitosten käytössä, kun se keväällä 2022 valmistuu. 

RATEKO tuottaa koulutuksen, joka kokoaa rakentamisen hiilineutraalin kiertotalouden edistämistä koskevat perustiedot yhteen ja havainnollistaa eri tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta, sekä niiden välisiä riippuvuussuhteita.

- Koulutus on yksi neljästä Sitra rahoittamasta pilotista, joissa tuotettavat koulutuskokonaisuudet lisäävät ymmärrystä, tietoa ja osaamista hiilineutraalista kiertotaloudesta, kertoo RATEKOn rehtori Heidi Husari.

- Valmista koulutusta varten käydään läpi suuri määrä vähähiiliseen kiertotalouteen liittyviä aineistoja, jotka työstetään opiskelijaystävälliseen muotoon. Tietomäärästä poimitaan mukaan ne elementit, joista opiskelijoille tulee olemaan eniten hyötyä tulevaisuuden toimintaympäristössä, joka on vasta kehittymässä ja muotoutumassa.

Koulutuksen tekijöiden toiveissa on, että valmis koulutus saa aikanaan positiivisen innostuneen vastaanoton.

- Sellaisen, että aihe saa koulutuksen suorittavan pohtimaan omaa toimintaansa ja tapojaan ja tarvittaessa muuttamaan niitä kestävämpään suuntaan.  

Rehtori Heidi Husari kertoo, että RATEKO etsii yhteistyöoppilaitoksia ja opettajia, jotka haluavat vaikuttaa alan kehittymiseen ja kiertotalousosaamiseen rakennusalalla.

- Tavoitteena on päästä pilotoimaan koulutuksen eri osia yhdessä ammatillisten oppilaitosten ja opettajien kanssa, jotta se valmistuttuaan kolahtaa kohderyhmäänsä.

Jos oppilaitoksenne on kiinnostunut osallistumaan koulutuksen kehittämiseen ja sisällön pilotointiin, ottakaa yhteyttä koulutuskoordinaattori Ulla-Mari Pasalaan (ulla-mari.pasala@rateko.fi)