Kevät kutsuu liikkumaan! - lähde mukaan Amken ravitsemispalveluverkoston liikuntakampanjaan

16.04.2018

Lämpenevät päivät, lumen ja hiekoitushiekan alta löytyvät pyörätiet ja aurinkoiset lenkkipolut kutsuvat meitä kaikkia liikkumaan. Kevät antaa energiaa ja lisäenergiaa saat liikunnasta!

Tavoitteeksi vaikka puoli tuntia päivässä

Kevättramppaus on SAKU ry:n Amken ravitsemispalveluverkostolle toteuttama liikuntakampanja. Kampanjan tavoitteena on kannustaa ravitsemispalveluissa työskentelevää henkilöstöä lisäämään aktiivisuutta arkeensa ja saamaan liikunnasta hyödyt niin terveyteen, työkykyyn, hyvään fiilikseen kuin yhteishenkeenkin.

Kun työ sisältää paljon jalkojen päällä olemista, seisomista ja taakkojen kantamista, erityisesti hyvä kestävyyskunto ja keskivartalon lihaskunto ovat tärkeitä asioita oman työkyvyn kannalta. Vaikka työpäivä sisältääkin jo paljon pakollista liikettä, työn aiheuttama kuormitus ei riitä oman työkyvyn kehittämiseen. Keho tarvitsee myös virkistävää ja elvyttävää liikettä, peruskunnon ylläpitämistä ja lihasten kunnon ja liikkuvuuden kohentamista.

Liikunnan määrässä jonkin verran on parempi kuin vähän ja vähän on parempi kuin ei mitään. Tavoite kannattaa siis asettaa oman kunnon ja liikuntatottumusten perusteella. Yhtenä esimerkkinä toimii UKK-instituutin terveysliikunnan suositus, jonka mukaan noin kolme tuntia monipuolista liikuntaa viikossa on riittävästi:

•    2,5 tuntia kestävyyskuntoa parantavaa liikuntaa (esim. kävely, pyöräily, uinti, pallopelit, hyötyliikunta)
•    2 liikuntakertaa lihaskuntoa ja liikehallintaa edistävää liikuntaa (esim. kuntosaliharjoittelu, jumppa, tanssi, jooga, venyttely).

Tämän vapaa-ajanliikunnan tavoitteen lisäksi Amken ravitsemispalveluverkoston kampanjassa tavoitellaan sitä, että elvyttävät tauot työpäivän lomassa tulisivat jokapäiväiseksi tavaksi. Pieni venyttely tai yhdessä tehty taukojumppa palauttaa kehoa työpäivän rasituksista ja luo yhteishenkeä porukkaan.

Joukkue kannustaa liikkumaan

Kampanja käynnistyy maanantaina 7.5.2018 ja kestää neljä viikkoa. Oman tavoitteen saavuttamisen lisäksi kampanjassa kisaillaan leikkimielisesti tiimien välillä. Tiimit muodostuvat yhden oppilaitoksen tai saman koulutuksen järjestäjän eri yksiköissä työskentelevästä ravitsemispalveluhenkilöstöstä. Kampanjan alussa kaikki osallistujat käyvät tekemässä itselleen käyttäjätunnuksen sivustolla www.liikkeelle.net/2018/amke. HUOM! Kampanjasivu aukeaa 7.5. klo 8.00.

Yksi tiimin jäsenistä luo sivustolla tiimin ja muut tiimin jäsenet liittyvät siihen. Tiimissä pitää olla vähintään neljä jäsentä. Tarkemmat ohjeet käyttäjätunnuksen luomiseen ja tiimin perustamiseen löytyvät nettisivuilta. Sitten vaan liikkeelle ja keräämään liikuntaminuutteja omalle joukkueelle!

Kampanjassa kerätään liikuntaminuutteja kaikesta vapaa-ajan liikunnasta. Osallistujat seuraavat liikuntaan käyttämäänsä aikaa ja kirjaavat liikuntaminuutit kampanjasivustolle. Työssä otettuja askelia ei lasketa, mutta vapaa-ajan hyötyliikunta lasketaan, jos se saa punan poskille ja hengästyttää hieman. Jokainen osallistuja voi seurata kampanjan aikana, tuleeko liikuttua riittävästi ja ovatko omat liikuntatottumukset sopivan monipuolisia. Lisäpontta liikkumiseen saa seuraamalla tiimien välistä kisaa, jossa verrataan tiimien liikuntaan käyttämän ajan keskiarvoa. Kampanjan päätyttyä ykköseksi selviää joukkue, jonka jäsenet ovat keskimäärin liikkuneet eniten. 

Nappaa siispä liikunnasta lisäenergiaa ja lähde mukaan kevättramppaukseen! Lisäbonuksena: liikuntakampanjassa parhaiten liikkuneet palkitaan ravitsemispalveluverkoston kesän Hyvää Pataa-tapahtumassa Jyväskylässä. 

Kampanja pähkinänkuoressa
•    www.liikkeelle.net/2018/amke
•    kampanja-aika 7.5.–3.6.2018
•    kampanjaan osallistutaan tiimeinä, joissa on vähintään neljä jäsentä, ei ylärajaa 
•    seurannassa liikkumiseen käytetty aika, mukana kaikki liikuntalajit ja hyötyliikunta
•    Huom. Kevään aikana järjestetään myös useita oppilaitoskohtaisia tilauskampanjoita. Sama henkilö ei voi osallistua samanaikaisesti kahteen kampanjaan.
•    yhteistyössä: AMKE ry ja SAKU ry

Kilpailun säännöt