Kevään yhteishaun tuloksia

13.06.2024

Yhteishaussa haki 61 500 perusopetuksen tänä keväänä päättänyttä, joista 59 410 sai opiskelupaikan. Heistä 23 570 (39 %) hyväksyttiin ammatilliseen koulutukseen ja 31 800 (54 %) lukiokoulutukseen. Osuudet pysyivät viime vuoden tasolla.

Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti 35 580 hakijaa ja hyväksyttyjä oli 31 390. Lukiokoulutukseen haki 36 260 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 33 190. Ruotsinkielisiin koulutuksiin hyväksyttiin 3 840 hakijaa. 

Vaativan erityisen tuen koulutuksiin haki tänä vuonna 3 450 hakijaa. Heistä opiskelupaikan sai 2 200, joista 1 370 oli perusopetuksen päättäviä. TUVA-koulutukseen oli 1 720 ensisijaista hakijaa ja hyväksyttyjä yhteensä 3 190. Kansanopistojen opistovuosilinjoille haki 1 190 hakijaa, joista 660 hyväksyttiin. 

Lämpimät onnittelut kaikille opiskelupaikan saaneille!

Yhteishakuun kuuluvat ammatilliset perustutkinnot, lukiokoulutus, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus, kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut opistovuosilinjat sekä tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus. 

Lähde: OPH