Kehysriihestä vain vähän panoksia osaamisen varmistamiseen

08.04.2020

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn mukaan kehysriihessä olisi pitänyt nähdä paremmin koronakriisin yli. Yksilöiden ja yritysten osaamisen tukeminen nopeuttaisi selkeästi talouden toipumista. Nyt tällaisia satsauksia on vähän.

Nyt olisi tarvittu merkittäviä panostuksia työvoimakoulutukseen sekä yritysten yhteishankintakoulutukseen.

- Koulutus työttömyyden ja lomautuksen aikana on hyvä lääke, joka nopeutta talouden toipumista sekä vähentää yksilön kohtaamia sosiaalisia ja taloudellisia haittoja, korostaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Keskeisimmät ammatillista koulutusta koskevat lisäresurssit kohdistuvat lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen (vuosille 2021-2024 yhteensä 116,5 M€) sekä oppivelvollisuuden laajentamisen alkuvaiheen kustannuksiin 22 M€.

Hallitus on ohjelmassaan luvannut kattaa koulutuksen järjestäjille kaikki oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Nämä ovat varovaisen arvioinkin mukaan yli 100 M€ vuodessa.

- Lupaus oppivelvollisuuden laajentamisen kustannusten kattamisesta on sulamassa pahasti.  Tässä tilanteessa olisi syytä siirtää oppivelvollisuuden laajentamista ja arvioida rauhassa, millä sisällöillä ja taloudellisilla panoksilla saavutettaisiin paras hyöty, vetoaa Lamppu.

AMKE on myös huolissaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden riittävyydestä kaikille työvoimaa tarvitseville aloille.

- Lähihoitajamitoitus johtaa siihen, että jo nyt lähihoitajakoulutuksen suhteellinen osuus koko koulutusmäärästä kasvaa entisestään. Tarvitsemme kipeästi koulutusperäistä maahanmuuttoa sekä ammatillisen koulutuksen vetovoiman kasvattamista työttömien aikuisten joukossa, toteaa Veli-Matti Lamppu.