Kansanedustajat vaativat hallitukselta vastauksia reformin ongelmakohtiin

14.03.2016

AMKEn Ammattiosaamisen valiokunnan jäsen, kansanedustaja Mikaela Nylander (r) ja Eeva-Johanna Eloranta (sd) ovat esittäneet 10.3. hallitukselle kirjallisen kysymyksen toimenpiteistä kokonaisvaltaisen, pitkän tähtäimen koulutuspoliittisen vision aikaansaamiseksi. Kysymyksen esittäjät ehdottavat parlamentaarisen työryhmän perustamista pohtimaan koulutuspolitiikan strategiaa, visioita ja tulevaisuuden kuvaa hallitusohjelmaa pidemmäksi ajaksi. Työryhmä laatisi sivistyspoliittisen selonteon, jossa hahmotellaan koulutuspoliittisia tavoitteita ja keinoja päästä tavoitteisiin nykyisten resurssien puitteissa.

Koulutuksesta on tämän hallituskauden aikana tehty suuria leikkauksia, joita toteutetaan tällä hetkellä ilman koulutuspoliittisia pitkäjänteisiä ja kokonaisvaltaisia linjauksia. Ammatillisessa koulutuksessa leikkaukset toteutetaan vuonna 2017, mutta ammatillisen koulutuksen uudistuksen sisältöä koskeva lainsäädäntö, joka sisältää normit ja ohjauksen, tulee voimaan vasta vuonna 2018.

– Yksi hallituksen kärkihankkeista on edistää perusopetuksen digitalisaatiota. Tarve digiloikalle onkin suuri, mutta perusopetuksessa ollaan vielä kaukana tästä tavoitteesta. Myös digioppiminen tarvitsee kansallista ohjausta ja laatukriteerejä sen toteutumiseen. Samoin kansainvälistyminen, koulutuksen tasa-arvo ja elinikäinen oppiminen ovat teemoja, joissa parlamentaarinen sivistyspoliittinen linjanveto olisi paikallaan, Nylander painottaa

Toinen ammatillisen koulutuksen reformia koskeva kirjallinen kysymys liittyy ammatillisen koulutuksen tutkintoon johtavan koulutuksen rahoitukseen sen siirtyessä työ- ja elinkeinoministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Työvoimakoulutuksen siirrosta aiheutuvien ongelmien korjaamisesta ja siirtymäajan rahoituksesta kysymyksen eduskunnan puhemiehelle on esittänyt Sari Essayah (kd) ym. 1.3.

Työ- ja elinkeinoministeriön antaman ohjeistuksen mukaan uusi työnjako tulee huomioida hankintojen suunnittelussa. Ohjeistuksen mukaan uudet koulutuskokonaisuuksia koskevat hankinnat tulee toteuttaa siten, että ne päättyvät vuoden 2017 loppuun mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vuorostaan aloittaa uusien koulutusten rahoituksen vasta vuoden 2018 alusta lähtien. Muutoksen yhteydessä ei kuitenkaan ole sovittu kyseisen koulutuksen rahoituksesta siirtymäajalle.

Suomalaisten osaamistason nostaminen on yksi hallituksen linjauksista, ja tämän saavuttamiseksi tarvitaan nyt toimenpiteitä.


Kirjallinen kysymys parlamentaarisen sivistyspoliittisen selonteon laatimisesta

Kirjallinen kysymys ammatillisen koulutuksen reformista