Kansanedustaja Asell: Englannin- ja muuta vieraskielistä tutkintokoulutusta kehitettävä ammatillisessa koulutuksessa

15.10.2019

Kansanedustaja Marko Asell (sd.)  on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen liittyen englannin- ja muuhun vieraskieliseen ammatilliseen koulutukseen. Kysymys kuuluu: ”Miten opetus- ja kulttuuriministeriö aikoo kehittää englanninkielistä tai muuta vieraskielistä ammatillista koulutusta ja maahanmuuttajien työllistymistä?  ”

Asellin mukaan nykyistä laajempi englannin- tai muu vieraskielinen tutkintotarjonta ammatillisessa koulutuksessa sujuvoittaisi maahanmuuttajien työllistymispolkuja.

Lupia myönnetään nihkeästi

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille oikeuden toteuttaa muuta kuin suomen- tai ruotsinkielistä koulutusta. Useat koulutuksen järjestäjät ovat hakeneet oikeutta järjestää englanninkielisiä tutkintoja voidakseen vastata työelämän tarpeisiin. Lupia on kuitenkin myönnetty nihkeästi.

Kielteisiä päätöksiään ministeriö on perustellut toteamalla, että opiskelijan työmarkkina-asema ei ole turvattu ilman riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Aina tämä ei ole kuitenkaan edellytyksenä työllistymiselle ja työssä menestymiselle. Maassamme toimii yrityksiä, joiden henkilöstö edustaa kymmeniä eri kansallisuuksia ja työkielenä on englanti. On monia ammatteja, joissa suuri osa työntekijöistä on jo nyt ulkomaalaistaustaisia.

- Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen talouskasvun hidaste. Vaikeudet osaavan työvoiman saatavuudessa ovat muodostuneet keskeiseksi kasvun pullonkaulaksi. Väestön ikääntyessä ja työikäisten määrän vähentyessä tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa ratkaisemaan osaajapulaa, Asell painottaa.

Lue lisää Eduskunnan sivuilta