Kansainvälistyminen on elinehto vientivetoiselle Suomelle

16.05.2019

Europan parlamentin vaaleissa ratkaistaan edustajat, joiden päätökset vaikuttavat Suomenkin osaamiseen, koulutukseen ja työllisyyteen. Suomi toimii EU-puheenjohtajamaana tänä vuonna. Sen myötä Suomessa järjestetään myös Euroopan ammattitaitoviikko 14.-18.10.  

Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Merkittävä osa uudesta työstä syntyy ammattiosaajien varaan. Uusien osaajien kouluttaminen ja työikäisten osaamisen uudistaminen ovat keskeisiä kasvun tekijöitä. Koulutus tukee myös yrittäjyyden syntymistä sekä koko työyhteisön kehittymistä. 

Suomen vientivetoinen talous tarvitsee kielitaitoisia ja kansainvälisiä osaajia. Erasmus-ohjelma on tärkein kansainvälistä liikkuvuutta edistävä ohjelma ja se on EU:n yksi suurimmista menestystarinoista. Suomen ammatillisten opiskelijoiden liikkuvuus on kuitenkin laskenut viime vuosina.  

AMKE ry muistuttaa osaamisen tärkeydestä: 

  • EU-rahoituksen tulee tukea osaamista ja uudistumista 
  • Erasmus+ -ohjelman rahoitusta tulee lisätä kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseksi 
  • Koheesiorahastojen (erityisesti Euroopan sosiaalirahasto) tulee Suomessa tukea työllisyyttä, yrittäjyyttä ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä 
  • Osaaminen (human capital) tulee nostaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi 

Euroopan parlamentin vaalien ennakkoäänestys on alkanut ja varsinainen vaalipäivä on 26.5. AMKE ry haluaa muistuttaa niin ehdokkaita osaamisen tärkeydestä Euroopan tulevaisuudelle sekä kannustaa kansalaisia äänestämään aktiivisesti. 


Kuva: Opiskelijaliikkuvuuden kehitys 2009–2018