Kannanotto: koulutus on parasta elvytyspolitiikkaa

26.05.2020

Koronapandemia on luonut merkittäviä taloudellisia vaikeuksia, jotka ovat aiheuttaneet laajoja lomautuksia. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021-2024 ei kuitenkaan lupaa panostuksia työllisyyden hoitoon ammatillisen koulutuksen keinoin. Nyt ei ole aikaa odotella.  Hallituksen kesäkuun neljännessä lisätalousarviossa on panostettava nopeisiin osaamista tukeviin toimiin vahinkojen minimoimiseksi.

- Koulutuksella on keskeinen rooli työmarkkinoiden osaamispääoman tuottajana. Työelämän murros ja jatkuvan oppimisen haaste osaamispääoman kasvattamiselle ei ole poistunut koronapandemian myötä. Päinvastoin, todetaan AMKEn kannanotossa.

- Neljännessä lisätalousarviossa tulee tehdä merkittäviä panostuksia koulutukseen, jotta massatyöttömyydeltä vältytään, vaatii AMKEn puheenjohtaja Kari Kallonen

Lue kannanotto