Kannanotto: koulutus on parasta elvytyspolitiikkaa

26.05.2020

Koronapandemia on luonut merkittäviä taloudellisia vaikeuksia, jotka ovat aiheuttaneet laajoja lomautuksia. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021-2024 ei kuitenkaan lupaa panostuksia työllisyyden hoitoon ammatillisen koulutuksen keinoin. Nyt ei ole aikaa odotella.  Hallituksen kesäkuun neljännessä lisätalousarviossa on panostettava nopeisiin osaamista tukeviin toimiin vahinkojen minimoimiseksi.

- Koulutuksella on keskeinen rooli työmarkkinoiden osaamispääoman tuottajana. Työelämän murros ja jatkuvan oppimisen haaste osaamispääoman kasvattamiselle ei ole poistunut koronapandemian myötä. Päinvastoin, todetaan AMKEn kannanotossa.

- Neljännessä lisätalousarviossa tulee tehdä merkittäviä panostuksia koulutukseen, jotta massatyöttömyydeltä vältytään, vaatii AMKEn puheenjohtaja Kari Kallonen

Lue kannanotto

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi