Kaikki koulutuksen järjestäjät tulee pitää mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

14.06.2024

AMKE antoi lausuntonsa hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Viimeisen kolmen hallituskauden aikana on tehty suuria uudistuksia, joiden läpivientiin ammatillisen koulutuksen järjestäjät eivät ole saaneet riittävästi aikaa. 

- Tärkeää olisi, että nyt valmisteilla oleva uudistus toteutetaan niin, että saavutetaan ammatillisen koulutuksen toiminnallinen vakaus pidemmäksi ajaksi, kuin hallituskaudeksi, painottaa AMKE toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

AMKE pitää lainsäädäntöuudistuksen tavoitteita kannatettavina. Rahoitusuudistus tehostaa koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Oppimisen tuen ulottaminen kaikkiin sitä tarvitseviin on tärkeää, sillä opiskelijoiden oppimisen tuen tarpeet ovat moninaistuneet ja lisääntyneet merkittävästi viime vuosina.  Lisäksi on tärkeää, että ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjausta uudistetaan. 

- Lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden toteutuminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Esimerkiksi rahoitusuudistuksen osalta ei ole esitetty riittäviä taloudellisia vaikuttavuusarviointeja koulutuksen järjestäjien toimintaan, toteaa toimitusjohtaja Lamppu.

Toiminnanohjauskokeilun tavoite koulutuksen järjestäjien välisen vuoropuhelun lisäämisestä sekä tutkintojen järjestämislupamenettelyn kehittämisestä ovat hyviä. 

- Kokeilun myötä mahdollisesti saavutettavat myönteiset kokemukset tulee kuitenkin valtavirtaistaa koko järjestäjäkenttään jo ennen kokeilun loppua. Lisäksi kokeiluun kuulumattomien koulutuksen järjestäjien toiminnan kehittämistä tulee tukea aktiivisesti, muistuttaa Lamppu.

Lausunto >>