Johdon foorumissa katseet suunnattiin kohti eduskuntavaaleja

16.03.2023

AMKEn Johdon foorumissa 15.3. katseet suunnattiin kohti eduskuntavaaleja. Tilaisuuteen osallistui yli 60 ammatillisen koulutuksen johdon edustajaa.

Avauspuheenvuorossa AMKEn puheenjohtaja Laura Rissanen totesi, että ammatillinen koulutus on suurten muutosten edessä lähivuosina. Hän painotti, että koulutuksen kehittämistä tulee tehdä kokonaisuutena ja yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa


Lue myös Laura Rissasen blogi: Osaamistaso nousee yhteistyössä

Vihreää kasvua ja muutoksia

Vihreä kasvu tarvitsee osaajia ja osaamista. Johtaja Ulla Heinonen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta korosti, että hyvää osaamista tarvitaan kaikilla oppiasteilla toteuttaessamme vihreää siirtymää. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä on tiivistettävä, myös väyliä ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteelle on kehitettävä. 


Kuva: Elinkeinoelämä tarvitsee sekä ammattiosaajia että korkeakoulutettuja.  

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä kuvasi puheenvuorossaan, millaista murroskautta nyt elämme. Hän nosti puheessaan mm. digi-vihreän kaksoissiirtymän muutostarvetta, väestönmuutoksen seurauksia, työllisyysasteen nostoa sekä julkisen talouden sopeutuspaineen. 


Kuva: OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 

Mitä kansanedustajat ajattelevat ammatillisesta koulutuksesta?

Eduskuntavaalit lähestyvät. Politiikan asiantuntija Erkka Railo MustReadilta analysoi poliittista tilannetta ja vaihtoehtoja tuleviksi hallituspohjiksi. Hän arvioi, että enemmistökoalition muodostaminen on hallitusneuvotteluissa haastavaa. 


Kuva: Tulevat vaalit ovat jännittävät ja lopputulosta on vaikea ennustaa. Erkka Railo kuultavana myös Ammattikoulutuksen totuuskomissio -podcastin tulevassa jaksossa

Johtava asiantuntija Satu Ågren esitteli AMKEn eduskuntavaalitavoitteita sekä Aula Researchin kanssa tehdyn kyselytutkimuksen (linkki) tuloksia. Eduskuntavaaliehdokkaille tehdyssä kyselyssä kerättiin ehdokkaiden ajatuksia ammatillisesta koulutuksesta. Tuloksista ilmenee, että puolueet ovat yksimielisiä siitä, että koulutuksen resurssit tulee turvata. Tärkeimmistä keittämistarpeista puolueiden painotuksissa on selkeitä eroja.


Kuva: Rahoitustason turvaaminen on sekä AMKEn jäsenten, että eduskuntavaaliehdokkaiden mukaan tärkein ammatillisen koulutuksen kehittämiskohde

Puolueiden ehdokkaat grillissä

Grillimestarina toimi AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu ja ensimmäisessä grillauserässä lempeässä hiilloksessa olivat Eveliina Heinäluoma (SDP), Terhi Peltokorpi (Keskusta) ja Sari Multala (Kokoomus). Toisessa grillierässä hiillostuivat Sari Essayah (Kristillisdemokraatit), Veronika Honkasalo (Vasemmistoliitto), Anders Norrback (RKP) sekä Lulu Ranne (PS).

Ammatillisesta koulutuksesta hyvin perillä olevat kansanedustajaehdokkaat nostivat kommenteissaan esiin mm. tarpeen lisätä englanninkielisiä tutkintoja sekä koulutusasteiden välisen yhteistyön merkityksen. Lisäksi ehdokkaat korostivat ammatillisen koulutuksen rahoituksen turvaamista.

Yleisö antoi raikuvat aplodit, ehdokkaiden sanoessa EI uusille reformeille tai ammatillisen koulutuksen rahoituksen siirtämisestä korkea-asteelle. 

- Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen rahoitusta ei saa asettaa vastakkain, siirtoa ammatillisesta korkeakouluihin ei tule tehdä. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta ei myöskään pidä jakaa oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen rahoitukseksi.


Kuva: Saako ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikata seuraavalla hallituskaudella? Kaikki eduskuntavaaliehdokkaat nostivat punaisen kortin


Kuva: Päivän loistavina juontajina toimivat AMKEn hallituksen jäsenet Tuula Antola Omniasta ja Anssi Tuominen Gradiasta

Lämmin kiitos kaikille puhujille ja osallistujille, AMKEpäivillä tavataan 19.-20.4.!