Hyria Village pelillistää opiskelun

20.03.2017

Pelillistäminen (gamification) on maailmalla jo tuttu juttu, erityisesti USA:ssa aihetta on tutkittu jo yli 10 vuotta. Aihe kiinnostaa sekä akateemista maailmaa että liiketalouden väkeä. Pelillistäminen voi tuoda uusia tuulia myös ammatillinen koulutuksen kehittämiseen.

Hyriassa virtuaalisen opiskelumaailman, Hyria Villagen, perustukset on nyt luotu. Kylä rakentuu erilaisista taloista ja niissä sijaitsevista huoneista. Opiskelija rakentaa ja julkaisee muille nähtäväksi omaa virtuaalivaltakuntaansa, jonka kautta hän käyttää Hyrian koulutuspalveluita, oppii uusia taitoja, soveltaa oppimaansa käytäntöön ja julkaisee tästä tuloksia muille. Samalla Hyria voi kerätä palautetta siitä, millaisia koulutussisältöjä opiskelijat tarvitsevat ja haluavat.

Käyttäjiä palkitaan sisältöjen käytöstä ja aktiivisuudesta virtuaalivaluutalla, jolla pystyy hankkimaan vaikkapa kylässä tarjolla olevia muita opetuspalveluja tai Hyrian tuottamia hyvinvointipalveluja.

Hyria Village toimii myös interaktiivisena portfoliona yritysten ja työnantajien suuntaan. Opiskelija voi tallentaa omia saavutuksiaan ja viestiä osaamisestaan ja aikaansaannoksistaan. Kylään voidaan myös lisätä omat talot yrityksille tai muille yhteistyötahoille, jotka voivat tarjota esimerkiksi harjoittelu- ja työpaikkoja.

Hyria Villagen ensimmäisiksi ”asukkaiksi” pääsee lähiaikoina noin 20 Hyrian opiskelijaa eri aloilta. Ryhmä testaa kylää ja sen toiminnallisuutta käytännössä ja antaa palautetta jatkokehitystyötä varten.

Myöhemmin virtuaalista opiskelumaailmaa on tarkoitus hyödyntää kaikessa opetustyössä alasta tai opiskelijasta riippumatta.

Pelillistämisessä peleistä tuttuja elementtejä esim. pisteitä tai tasoja käytetään hyväksi kun suunnitellaan opintokokonaisuuksia tai työvaiheita. Pelillisyyttä käytetään tuomaan elämyksellisyyttä ja miellyttävyyttä uusiin ympäristöihin ja sen tarkoituksena on parantaa osallistumista ja sitoutumista - toisin sanoen koukuttaa opiskeluun ja työntekoon.

Hyriassa käynnistettiin keväällä 2016 pelillistetyn opiskelumaailman kehittäminen. Kumppanina projektissa toimii riihimäkeläinen AvaDive Oy. Pilottiprojektissa hyödynnetään AvaDive:n pelillistämisratkaisua, joka perustuu pelitutkimukseen ja motivaatiopsykologiaan. Pelillistämisratkaisun ydin on Harvardin aivotutkimuksen löydös omasta itsestä julkaistujen asioiden voimakkaasta vaikutuksesta: aivomme palkitsevat meitä aina, kun tuomme esiin minuuttamme eli mielipiteitämme, osaamistamme ja kyvykkyyttämme.