Hiilijalanjäljen mittaaminen osaksi oppilaitosten kestävää tulevaisuutta

24.09.2021

Oppilaitokset ovat Suomessa innostumassa hiilijalanjäljen laskemiseen, mikä auttaa niitä kohdentamaan konkreettiset ilmastotoimenpiteet ja arvioimaan niiden vaikutukset. Espoon Omnia on juuri lasketuttanut oman hiilijalanjälkensä.

Laskennan mukaan oppilaitoksen hiilijalanjälki on 6757 tonnia CO2eqv. Määrä on isohko. Se vastaa samaa päästömäärää, jonka esimerkiksi yli 400 henkilöautoa päästää 100.000 kilometrin ajossa. Selvästi suurimman osan Omnian hiilijalanjäljestä muodostavat kiinteistöjen sähkön- ja lämmönkulutus, hankinnat ja liikkuminen.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian strategisena viitekehyksenä on kestävä tulevaisuus, ja kaikki toiminta perustuu kestävyyden eri ulottuvuuksille. Vuoden 2021 läpileikkaava teema on Hiilineutraali Omnia. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on Omnian toiminnan ydin, ja yhteisönä se on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Omnian koulutuspäällikkö Heidi Rajamäki-Partasen mukaan analyysi tukee oppilaitoskonsernin vastuullisuustavoitteiden saavuttamista vuoteen 2025 mennessä.

-Hiilijalanjälkilaskennasta saimme tietää suurimmat päästökohteet, jonka perusteella voimme kohdentaa jatkotoimenpiteet. Jo viime vuoden puolella siirryimme kaukolämmössä käyttämään kaukolämpötuotetta, joka on 100 % peräisin uusiutuvista energianlähteistä tai hukkalämmöstä. Lisäksi tämän vuoden alusta sähkömme on ostettu 50 prosenttisesti ns. vihreänä sähkönä (alkuperätakuilla varmennettu uusiutuva energia).

Omnia tekee vuonna 2022 seuranta-analyysin, jotta se voi varmistua päätösten todella pienentäneen laitoksen hiilijalanjälkeä. Omnian laskennan teki Suomen kokenein hiilijalanjälkilaskentaan erikoistunut konsulttiyhtiö CRNet ja siellä tekniikan tohtori Tuula Pohjola. CRNet on toteuttamassa laskentaa myös Business Collegelle. Hiilijalanjäljen laskennassa CRNet on konsultoinut myös muiden muassa Turun ammattiopistosäätiötä ja Tredua.

-Oppilaitokset ovat selvästi heränneet hiilijalanjäljen laskennassa. Se on hienoa. Osaltaan tämän ansiosta uskon, että Suomessa on kasvamassa selvästi aiempaa ympäristötietoisempi sukupolvi.

Laskennan käytännön toteuttamisessa keskeinen rooli oli Antti Hautamäellä, joka hoiti tiedonkeräyksen ja koordinoinnin Omniassa. Hautamäki totesi, että oli haasteellista kerätä tietoa erityisesti hankintojen osalta, sillä moni toimittaja ei ole tällaista laskelmaa omista tuotteistaan tehnyt valmiiksi.