Henkilöstöjohtaminen reformin työkaluksi

29.10.2015

Ammatillisen koulutuksen reformin tekevät koulutuksen järjestäjät yhdessä henkilöstönsä kanssa. Lakien, rahoitusjärjestelmän sekä työ- ja virkaehtosopimusten uudistaminen on välttämätöntä, mutta ne eivät riitä. Uudet toimintatavat luodaan käytännössä ja suurin resurssimme on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. AMKEn järjestämän henkilöstöjohtamisen ajankohtaispäivän aikana kuultiin useita esimerkkejä, joissa henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja työn sujuvuutta kehittämällä on lisätty kustannustehokkuutta merkittävästi.

Ammatillisen koulutuksen henkilöstöjohtamisesta vastaavat perehtyivät päivän aikana myös teollisuudessa ja terveyspalveluissa hyödynnettävään lean-ajatteluun. Ammatillinen koulutus, kuten muutkin palvelutoimialat, voivat hyödyntää lean-ajattelua, vaikka koulutus tarjoaakin yksilöllisiä joustavia polkuja opiskelijoille. Henkilökohtaisuus ja standardointi eivät ole toisiaan poissulkevia. Merkittävintä on karsia toimintoja, jotka eivät tuota lisäarvoa tai ovat asiakkaalle tarpeettomia. Karsittavaa löytyy itse opetuksestakin. Tämä karsinta on kuitenkin aloitettava sisältölähtöisesti kuvaamalla opiskelun ja oppimisen prosessi.

- Koordinoimaton opetus hukkaa resursseja. Opiskelijoilta tulee palautetta, että eri opettajat opettavat samoja asioita toisistaan tietämättä, kertoi rehtori Taisto Arkko Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä.

Tapahtuma oli järjestetty sekä koulutuksen järjestäjien johdon että henkilöstöjohdon edustajille.

- Henkilöstöjohtamisen työkalut ja niiden tunteminen ovatkin pedagogisen johdon hyvä työväline, korosti AMKEn HRMD-verkoston puheenjohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu. Hän kuvasi viime vuosien muutosta, jossa henkilöstöjohdon osaamisella on merkittävästi kyetty kehittämään henkilöstön työkykyä ja osaamista ja siten edistämään toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Tutkimusten mukaan työntekijöistä 40% kokee, että heillä on enemmän tietoja, taitoja ja osaamista kuin mitä he työssään voivat käyttää.

- Onko meillä oppilaitoksessa näin, kysyi Salpauksen kehittämispäällikkö Jarmo Kröger osallistujilta. Osaamisen johtaminen onkin hänen mukaansa keskeinen oppilaitoksen henkilöstöjohtamisen tehtävä. Kröger esitteli Salpauksessa, Tredussa ja Keudassa kehitettävää 70-20-10 mallia osaamisen kehittämiseen.  

Vuosityöajasta neuvotellaan

Anne Somer (Sivistystyönantajat ry) ja Hannu Freund (Kuntatyönantajat) kertoivat neuvottelevansa OAJ:n kanssa vuosityöaikaan siirtymisestä. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että työehtosopimusten uudistaminen vastaamaan tämän päivän ammatillista koulutusta sekä sitä uudistavaa lainsäädäntöä on ensiarvoisen tärkeää.

Lisätietoja antaa asiantuntija Riikka Reina:
riikka.reina@amke.fi, 040 594 4401