Helsingin kaupungin konepajan oppisopimuskoulutuksen historiikki on julkaistu

26.10.2020

Helsingin rakentamispalveluliikelaitos Stara on julkaissut lokakuussa kaupungin konepajan oppisopimuskoulutuksesta kertovan teoksen Kaikki oppivat ja kaikki opettavat. Teoksen kirjoittaja, Helsingin kaupungin oppisopimusjohtajana 1997-2013 toiminut FT Kari Viinisalo haluaa teoksen myötä edistää työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyötä nuorten ja nuorten aikuisten ammatillisessa koulutuksessa. 

Vuonna 2001 OECD julkaisi tutkimuksen alueiden merkityksestä uudessa oppivassa taloudessa. Siinä todettiin, ehkä yllättäen, että ammatillisella koulutuksella on suuri merkitys alueiden kilpailukyvyn tekijänä. Työpaikan näkökulmasta ammattitaitoinen ja uudistuksiin pystyvä henkilöstö on tunnetusti avainasemassa. 

- Lisäksi tiedämme, että erityisesti nuoret hyötyvät sellaisesta ammatillisesta koulutuksesta, mihin kouluoppimiseen liittyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, sanoo Kari Viinisalo.

Toimiessaan virkamiehenä järjestämässä oppisopimuskoulutusta Viinisalo muistelee kohdanneensa usein asenteita, joissa vähäteltiin ammatillisen koulutuksen asemaa koulujärjestelmässämme. 

- Ajateltiin, että akateeminen linja oli jotenkin ”parempi”. Tällaiseen asennoitumiseen ei ole kuitenkaan aihetta. Päinvastoin, meidän on ponnisteltava ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.

Viinisalon teoksessa Kaikki opettavat ja kaikki oppivat  valotetaan etenkin 1990-lukua, jota voidaan pitää konepajan oppisopimustoiminnan kulta-aikana. Silloin syntyi kulttuuri, jossa koko työyhteisö oli oppimassa ja ohjaamassa.

- Erityisenä näkökulmana on havainnollistaa työpaikan mahdollisuuksia antaa oma panoksensa nuorten ammattiin kouluttamisessa yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Tämän yhteistyön puolesta puhuvat kokemusasiantuntijana entiset opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja yrityksen johto, Kertoo Viinisalo.

Kirja on suunnattu ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille opettajille, koulutusjohdon ja yritysten edustajille sekä kaikille oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneille.
   
Kirjan tilaukset: 
Katja Wallin
tuotantoassistentti
sähköposti: katja.wallin(at)hel.fi
puh. 050 376 0618
Kirjan hinta: 45 €.