Hallitusohjelma tarjoaa hyvän pohjan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

16.06.2023

- Hallitusohjelmassa osutaan hyvin ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeiden kipupisteisiin. Se tarjoaa kannustavan ja riittävän väljän kehyksen ammattiosaajien saatavuuden ja työelämän kehittämisen turvaamiseksi tulevaisuudessa, toteaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n puheenjohtaja Laura Rissanen.

Ammatillisen koulutuksen on vaikeaa toteuttaa tehtäväänsä, jos opiskelijoilla ei ole riittäviä opiskeluvalmiuksia. Hallitusohjelman mukaan jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella on oltava riittävät perustiedot ja -taidot toisen asteen opintoihin.

- On todella hyvä, että perusopetusta vahvistetaan, Rissanen kiittää.

Työ- ja osaamisperäisen maahanmuuton lisääminen on välttämätöntä. Ammatillisella koulutuksella on tärkeä rooli maahanmuuttajien osaamisen varmistamisessa.

- Hallitusohjelman linjaus englanninkielisten ammatillisten opintosisältöjen tarjonnan lisäämisestä varmistaen samalla mahdollisuus kotimaisten kielten riittävään opiskeluun on täysin oikea, toteaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu. Myös ammatillisen koulutuksen koulutusviennin mahdollisuuksien lisääminen tarjoaa koulutuksen järjestäjille hyvän mahdollisuuden maailmalla arvostettuun ammattiosaamisen hyödyntämiseen vientituottena.

Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta ja tehokkuutta halutaan lisätä tuomalla rahoitusmalliin kannusteita ohjaamalla opiskelijoita suorittamaan tutkintoja pienempiä osaamiskokonaisuuksia, joilla vastataan jatkuvan oppimisen edellytysten vahvistamiseen. Lisäksi esitetään koulutuksen työelämälähtöisyyttä lisäämällä mahdollisuuksia oppisopimuksen ja koulutussopimuksen suorittamiseen.

- Hallitusohjelmasta päättäneiden puolueiden tahto nostaa osaamis- ja koulutuspalveluiden riittävien resurssien varmistaminen erityisen suojelun kohteiksi on vastuullinen päätös. Tästä tulee pitää huolta koko hallituskauden ajan, painottaa puheenjohtaja Laura Rissanen.

Ammatillinen koulutus hallitusohjelmassa >>