Hallituksen siirrettävä kotoutumiskoulutus opetus- ja kulttuuriministeriöön

25.04.2019

Maahanmuuttajien tehoton alkuvaiheen ohjaus ja sirpaleinen koulutuspolku hidastavat työllistymistä. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaativat, että aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus siirretään kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoitavaksi. Lisäksi alkuvaiheen ohjaukseen, kotoutumissuunnitelmien laadintaan sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on otettava mukaan ammatillisen ja vapaan sivistystyön opettajat. 

Työvoimapulasta on tullut jo taloudellisen kasvun este. Yhteiskunnassa vallitsee yksimielisyys työllisyysasteen nostamisesta uudella vaalikaudella. Työikäisten osuus koko väestöstä on pitkään pienentynyt ja syntyvyys on rajussa laskussa. Tämän vuoksi osaajista on pulaa nyt ja jatkossa.

Maahanmuuttoa on esitetty ratkaisuksi työvoimapulaan. Nykyinen kilpailutukseen perustuva kotoutumiskoulutuksen järjestämismalli johtaa sirpaleiseen, tehottomaan koulutuspolkuun ja palvelu on yksilön sekä työelämän kannalta liian kapea-alaista. 

Maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opetuksen kehittäminen on vaikeutunut oleellisesti, koska opettajien työsuhteista on tullut pätkätöitä rahoituksen perustuessa kilpailutukseen. Valtiontalouden tarkastusvirasto suoritti vuonna 2018 tarkastuksen, jossa havaittiin, että kotoutumiskoulutuksissa tavoitteena olevaa kielitaitotasoa ei useinkaan saavuteta. 

Useimmille maahanmuuttajille nopeimman polun työllistymiseen tarjoaisi oppilaitos, joka mahdollistaa kieli- ja ammattiopintojen opiskelun. Kokonaisvaltaisemman ja tehokkaamman kotouttamisen mahdollistamiseksi aikuisten kotoutumiskoulutuksen koordinointivastuu tulee siirtää työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä valtionosuuksien piiriin kilpailutuksen sijaan.

- Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriöön on mahdollistanut koulutuksen pitkäjänteisen kehittämisen ja sen laadun parantamisen. Nyt on aika tehdä sama aikuisten kotoutumiskoulutukselle, vaatii OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Ammatillisten oppilaitosten yhteyteen on perustettu useita maahanmuuttajien osaamiskeskuksia, joissa tarjotaan laajasti osaamiseen, työllistymiseen sekä muuhun elämään liittyviä ohjaus- ja neuvontapalveluita. Opiskelijalle tehdään muun muassa osaamiskartoitus, tarjotaan sopivaa koulutusta tai tuetaan työllistymistä. Vastaanottokeskusten pitäisi tehdä yhteistyötä osaamiskeskusten kanssa, jolloin opettajien ammattitaito saataisiin käyttöön heti alkuvaiheen ohjaukseen ja kotoutumissuunnitelmien laadinnasta lähtien. 

- Työllistymisen ja kielen oppimisen mielekkyys parantuu, kun sama oppilaitos järjestää kielikoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen. Ammattiopinnot voivat usein tapahtua samoissa ryhmissä suomen- tai ruotsinkielisten kanssa, jolloin myös kulttuurinen kotoutuminen nopeutuu, korostaa AMKEn ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Eduskunnan sivistysvaliokunta otti kantaa viime marraskuussa kotouttamiskoulutuksen siirtämiseksi kokonaisuudessaan tai ainakin nykyistä laajemmin OKM:n vastuulle.