Hae stipendiä esimerkilliselle maahanmuuttajaopiskelijalle ja -opettajalle

14.08.2019

Maahanmuuttajastipendit ovat jälleen jaossa. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry myöntää syksyllä 2019 vähintään viisi kappaletta stipendejä esimerkillisille maahanmuuttajaopiskelijoille sekä yhden apurahan maahanmuuttajaopettajalle tai kouluttajalle.

Stipendin ja apurahan saajaa voi ehdottaa AMKE ry:n jäsenistöön kuuluva koulutuksen järjestäjä. Stipendin tai apurahan saaja voi olla kotoutumiskoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen puolelta ja esityksen tulee olla hyvin perusteltu. Stipendit ja apurahat jaetaan marraskuussa.

Stipendin suuruus on 500€ ja apurahan suuruus on 2.000€.

Stipendin ja apurahan kriteerit

Kaikissa valinnoissa painotetaan erityisesti kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä menestystä kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kotoutumiskoulutuksessa painotetaan lisäksi kielitaitoa ja sen kehittymistä sekä motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun.

Ammatillisessa koulutuksessa painotetaan lisäksi ammattiosaamisen kehittymistä, motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun.

Maahanmuuttajakouluttajan apuraha myönnetään kohteeseen ja sen käyttötarkoitus on määriteltävä hakemuksessa. Tarkoituksena on kehittää kouluttajan omaa ammattitaitoa ja osaamista sekä edistää apurahaa hakevan organisaation kehittämistavoitteita.

Esitykseen tarvittavat tiedot:

  • koulutuksen järjestäjän edustajan yhteystiedot
  • stipendin tai apurahan saaja ja yhteystiedot
  • perustelut hakemukselle
  • stipendin perustelut ja/tai apurahan osalta yksilöity käyttötarkoitus ja perustelut

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostitse koulutuksen järjestäjän toimesta osoitteeseen: stipendi@amke.fi. Esityksen tulee olla perillä perjantaina 27.9. klo 16:00 mennessä.

Valinnan stipendien saajista tekee AMKE ry:n hallitus asiantuntijaraadin esityksestä. Stipendien jakamisen aika ja paikka ilmoitetaan valituille erikseen.

Stipendirahaston tausta

Stipendirahasto perustettiin vuonna 2015 AMKE International Oy:n toiminnan päätyttyä yhtiökokouksen päätöksellä. Stipendirahastolla tuetaan maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen kehittymistä ja heidän kotoutumista. Rahaston tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Stipendien ja apurahojen jakamisen suorittaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.

AMKE International Oy:n toimialana oli työelämän ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymistä tukeva, palveleva ja kehittävä toiminta sekä monikulttuurisen työelämän, työperusteisen maahanmuuton ja maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen.

Lisätiedot:
Hanna-Mari Bennick
hanna-mari.bennick@amke.fi
p. 040 554 3003