Hae stipendiä esimerkilliselle maahanmuuttajaopiskelijalle

23.08.2021

AMKE on palkinnut vuodesta 2016 lähtien joka syksy esimerkillisiä maahanmuuttajaopiskelijoita. Stipendeillä tuetaan maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen kehittymistä ja heidän kotoutumistaan. Stipendien tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Stipendin suuruus on 500€.

Stipendin saajaa voi ehdottaa AMKE ry:n jäsenistöön kuuluva koulutuksen järjestäjä. Stipendin saaja voi olla kotoutumiskoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen puolelta ja esityksen tulee olla hyvin perusteltu. Myös jo valmistuneita opiskelijoita voi ehdottaa stipendin saajiksi. 

Kaikissa valinnoissa painotetaan erityisesti kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Kriteereinä valintaan on myös opiskelijan menestyminen kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä esimerkillinen ja kannustava toiminta opiskelijayhteisön jäsenenä. 

Valinnan stipendien saajista tekee AMKE ry:n hallitus asiantuntijaraadin esityksestä kokouksessa. Stipendien jakamisen aika ja paikka ilmoitetaan valituille erikseen. Stipendin suuruus on 500€

Hakemus täytetään hakemuslomakkeeseen viimeistään 16.9.2021. 

TÄYTÄ HAKULOMAKE >>

Loistavat tarinat esiin

Vuodesta toiseen hakemuksista on ilmennyt niin ammatillisen kuin kotoutumiskoulutuksenkin merkittävä rooli maahanmuuttajien osaamisen kehittymisessä. Palkitut opiskelijat ovat tulleet hyvin eri puolilta maailmaa, erilaisista taustoista ja kouluttautuvat erilaisiin ammatteihin. 

Stipendirahasto perustettiin vuonna 2015 AMKE International Oy:n toiminnan päätyttyä. Stipendirahaston asiantuntijaraadiksi nimettiin tuolloin AMKE International Oy:n hallituksessa toimineet Marja Suomaa, Kaarina Suonperä ja Petri Sotarauta ja raati toimi tehtävässään vuoteen 2020 saakka.

Stipendirahasto on nyt käytetty loppuun, mutta tärkeää perinnettä on päätetty jatkaa.

- Olemme halunneet nostaa näkyville näitä loistavia tarinoita, joissa menestyksen eteen on tehty todella paljon töitä ja motivaatio on ollut korkealla. Positiivisia uutisia on ilo levittää, kertoo stipendiraadin sihteerinä toimiva Hanna-Mari Bennick AMKEsta.

Uuden, upean stipendiraadin puheenjohtajaksi on nimetty ammattikasvatusneuvos Timo Karkola ja jäseniksi verkostopäällikkö Aicha Manell Suomen Yrittäjistä sekä Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija Riikka Vataja.

Kysymykset ja lisätiedot: stipendi@amke.fi