Erasmus-rahoitteinen GREENLAB – hanke

05.02.2024

Crnet Oy on valittu osaksi Erasmus-rahoitettua GREENLAB-projektia, joka keskittyy kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun teemoihin.

Crnetin lisäksi projektissa on mukana toinen suomalainen organisaatio, Helsinki Business College Oy, Helsingistä.

GREENLAB-projekti kestää kolme vuotta ja sen tavoitteena on luoda erityisesti EU-tasolla opinto-ohjelma, joka on suunnattu ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja pk-yritysten johdolle. Projektissa hyödynnetään CRnetin kestävän kehityksen tietopankkia.

Projektissa osallistujina on kuudesta eri maasta kustakin yksi oppilaitos ja yksi pk-sektorin kestävän kehityksen konsulttiyritys. Osallistujamaat ovat Suomi, Belgia, Espanja, Italia, Kreikka ja Kypros.

Projekti on saanut rahoituksen suoraan Euroopan komissiolta Erasmus+ ohjelman kategoriasta “Forward looking projects”. 

Projektin suomalaiseen osuuteen osallistuu 10 oppilaitosta ja 10 pk-sektorin kouluttajayritystä, mukaan lukien Helsinki Business College Oy, jonka yhteyshenkilönä toimii kehittämispäällikkö Jouni Hytönen.