Entistä useampi keskeyttää opintonsa ammatillisessa perustutkinnossa– yhä yksilöllisempää tukea kaivataan

08.03.2018

Opetushallituksen uusimman selvityksen mukaan 11,4 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista keskeyttää opinnot. Lukuvuonna 2013–2014 vastaava luku oli 8,6 prosenttia. Opintojen keskeyttämiseen vaikuttavat opiskelijan ikä, sukupuoli, kielitausta ja koulutusala. Selvityksen mukaan reilu neljännes eroamisista selittyy muihin opintoihin siirtymisellä.

– Kehityksen suunta on huolestuttava, mutta paremmin kohdennetulla tuella ja ohjauksella saadaan entistä useampi nuori suorittamaan tutkintonsa loppuun, rohkaisee Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen osaston johtaja Anni Miettunen.

Miettunen korostaa, että ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö antaa koulutuksen järjestäjälle tiukemmat velvoitteet ohjata putoamisvaarassa olevia nuoria. Samalla se luo myös toimijoille mahdollisuuksia uudenlaisen yhteistyön rakentamiseen siirtymä- ja nivelvaiheissa. 

Eniten opintoja keskeyttävät nuoret aikuiset, vieraskieliset ja erityisopiskelijat. Näihin ryhmiin tulisi selvityksen mukaan kiinnittääkin nyt erityistä huomiota. 

Yksilöllinen maksaa enemmän

- Mittavat vuodesta 2012 jatkuneet ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaukset näkyvät näissä luvuissa ja siinä keihin säästöt nyt kohdistuvat, toteaa AMKEn vt. toimitusjohtaja Riikka Reina. Koulutuksen järjestäjät ovat viestineet päättäjille useasti, että ammatilliseen koulutuksen hakeutuu nuoria yhä vaativimmilla erityisen tuen tarpeilla. Tämä lisää tukitoimien tarvetta.

Uudistunut ammatillinen koulutus takaa opiskelijoille yksilöllisen opiskelupolun ja tuen. Reinan mukaan tämä ei ole nykyistä halvempaa, vaan itseasiassa kalliimpaa koulutuksen järjestämistä.

- Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa lain vaatimusten tulee näkyä. Näin nuorisotakuu on totta, ei vaan hakeutumisen, vaan myös opintojen loppuun saattamisen näkökulmasta. Opintojen suorittaminen loppuun ei ole yksilön, vaan koko yhteiskunnan asia, Reina toteaa tuloksien äärellä. 

Eroja löytyy

Pienemmillä koulutusaloilla opinnot saadaan useammin päätökseen. Suurinta eroaminen on edelleen tekniikan aloilla. Suhteessa opiskelijamäärään eniten opiskelijoita eroaa matkailu-, ravitsemus- ja talousalalta. Selvityksen mukaan myös sukupuolten välillä on alakohtaisia eroja: naiset eroavat useammin miesvaltaisilta aloilta ja miehet naisvaltaisilta aloilta.

Eroamiselta suojaavia tekijöitä ovat asuntolassa asuminen tai erityisoppilaitoksessa opiskeleminen. Näihin ryhmiin kuuluvien opiskelijoiden eroprosentit ovat keskimääräistä matalampia.

Selvitystä varten tarkasteltiin yli 100 000 opiskelijan tietoja lukuvuodelta 2016–2017. Tietoja kerättiin 53 ammatillisen koulutuksen järjestäjältä.

OPH: Entistä useampi ei suorita ammatillista perustutkintoa loppuun – tukea kohdennettava yhä yksilöllisemmin