Ennätysmäärä kumppanuushankkeita sai E+ -rahoitusta

01.08.2018

Jopa 13 ammatillisten oppilaitosten koordinoimaa hanketta sai vuoden 2018 hakukierroksella
E+ -rahoitusta yhteensä n. 1,9 miljoonaa euroa, kerrotaan Opetushallituksen tiedotteessa. Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle tukee hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Hakemuksia vastaanotettiin 21, joista lähes 62 prosenttia sai hyväksyvän päätöksen. Hankkeita on eri laajuisia - budjettien koko vaihtelee noin 70 000 eurosta 330 000 euroon.

Hankkeiden teemoissa nousi esiin erityisesti opiskelijoiden hyvinvointi sekä uudenlainen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa.

Toiveena uudenlaisia yhteistyötahoja 

Tänä vuonna rahoitusta saaneissa hankkeissa yhteistyö on usein keskittynyt oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Työelämä on usein kiitettävästi mukana, mutta myös muiden tahojen mukanaoloa peräänkuulutetaan - jatkossa uudenlaiset yhteistyötahot, kuten järjestöt ja yhdistykset, ovatkin lämpimästi tervetulleita ja toivottuja kumppaneita hankkeisiin.

Lue Opetushallituksen tiedote

Rahoitusta saaneet ammatilliset oppilaitokset