Elinkeinoelämän järjestöt: Yritysyhteistyö kuntoon ammatillisissa oppilaitoksissa

30.11.2018

Ammatillisen koulutuksen reformi etenee oikeaan suuntaan, toteavat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, kauppakamarit ja Suomen Yrittäjät. Järjestöjen mukaan onnistuminen edellyttää kuitenkin yritysyhteistyön kehittämistä. 

Järjestöt ovat keränneet yrityksiltä palautetta ja kokemuksia uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta maanlaajuisen kiertueen ja yrityskyselyn kautta.

- Yritykset, jotka ovat ehtineet paneutua koulutusreformin mahdollisuuksiin, suhtautuvat siihen positiivisimmin. Huolestuttavaa on, että merkittävä osa yrityksistä ei koe saaneensa riittävästi tietoa ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista. 

Prosessin joka ikinen vaihe kuntoon

Yritykset odottavat, että alueen oppilaitokset lähestyisivät niitä aktiivisemmalla otteella ja tarjoisivat räätälöityjä palveluita. Yritykset eivät tunne riittävästi oppilaitosten koulutustarjontaa tai uusia yhteistyömuotoja.

Nekään yritykset, jotka itse kontaktoivat oppilaitosta, eivät koe aina saavansa riittävää palvelua. Verkkosivuilta on vaikeaa löytää yrityksille tarkoitettuja palveluita tai edes yhteyshenkilöitä. Yritystä pallotellaan henkilöltä toiselle tai yhteydenottoihin ei kyetä tarttumaan.

Yritykset kantavat myös huolta opiskelijoiden osaamisesta ja opiskeluvalmiuksista. Erityisesti nuorten ammattitaidossa ja työelämän perustaidoissa on suurta vaihtelua.   

Tämä lisää yritysten tarvetta saada oppilaitoksilta nykyistä vahvempaa tukea työssäoppimisjaksojen ajaksi. Yritykset ja erityisesti niiden työpaikkaohjaajat kokevat jäävänsä liian yksin. 

Elinkeinoelämän keskusliiton, Keskuskauppakamarin ja Suomen Yrittäjien mukaan ammatillisen koulutuksen reformi on vaativa ja tarpeellinen uudistus, jolle elinkeinoelämä antaa täyden tukensa. Työ on vielä kesken, eikä kaikkea potentiaalia ole vielä saatu toteutumaan. 

- Oppilaitosten johto on nyt avainasemassa vaikuttamassa siihen, kuinka yritysten huoliin kyetään vastaamaan. Yrityksiä koskeva asiakaspalvelu, yhteydenpito ja koko yhteistyösuunnittelu vaativat lisää huomiota. Useilla oppilaitoksilla on jo paljon hyviä esimerkkejä yritysyhteistyöstä. Näitä tulee levittää tehokkaasti koko ammatillisen koulutuksen kenttään, järjestöt painottavat.

Yhteistyötä tarvitaan

Ammatillinen koulutuksen keskeisin tehtävä on vasta työelämän ja osaamis- ja kehittämis- ja työvoimatarpeisiin.

- Tämä vaatii jatkuvaa uudistumista. Ammatillisen koulutuksen reformi päivitti pedagogiikka, toimintaprosseja ja rahoitusta reagoimaan nopeaan muutokseen, toteaa AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Osaamis- ja työvoimatarpeet ovat yhä yritys- ja työpaikkakohtaisempia. Lampun mukaan nyt tarvitaankin ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän saumatonta yhteistyötä osaamistarpeiden ennakoinnissa ja niihin vastaamisessa.

- On hienoa, että ammatillista koulutusta pystytään rohkeasti kehittämään yhdessä oppilaitosten, yritysten, opettajien, opiskelijoiden sekä opetushallinnon kanssa, Lamppu kiittelee.