eHOKSIssa tiedot yhdessä paikassa

11.12.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus valmistelevat parhaillaan digitaalista eHOKS-palvelua ammatillisen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnittelun tueksi. Palvelu kokoaa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tietoja yhteen paikkaan ja tarjoaa mahdollisuuden katsella niitä Opintopolussa.

Tietovarannossa olevat eHOKS-tiedot ovat opiskelijan, koulutuksen järjestäjän sekä opiskelijan vastuullisen työpaikkaohjaajan ja osaamisen arvioijan saatavilla siltä osin, kun heillä on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja. 

eHOKS-palvelun tarkoituksena on sujuvoittaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja opiskelijoiden siirtymistä koulutuksen järjestäjältä toiselle tai keskeytyneiden opintojen jatkamista. Palvelun avulla koulutuksen järjestäjä voi antaa opiskelijan HOKS-tietoja työpaikan toimijoille. Opiskelija voi myös itse jakaa omia tietojaan haluamilleen tahoille esimerkiksi hakiessaan oppisopimus- tai koulutussopimustyöpaikkaa.

Palvelun ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi luotava tietomalli ja prosessikuvaus julkaistaan koulutuksen järjestäjien käyttöön lähiaikoina. Niiden avulla koulutuksen järjestäjät voivat kehittää omia paikallisia järjestelmiään ja yhtenäistää tietosisältöjä sellaisiksi, että ne ovat hyödynnettävissä palveluiden kehittämisessä myös jatkossa.

Opetushallitus järjestää koulutuksen järjestäjille vielä ennen joulua webinaarin, jossa palvelun kehitystyöstä vastaavat kertovat kehittämisestä ja käyttöönottoon valmistautumisesta. Webinaarista tiedotetaan tarkemmin eHOKS-sähköpostilistalla. Ohjeet listalle liittymiseen löytyvät palvelun wiki-sivustolta https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/eHOKS-postituslistalle+liittyminen. 

Lisätietoa henkilökohtaistamisesta ja eHOKSin kehittämisestä löytyy osoitteista 
https://minedu.fi/henkilokohtaistaminen
https://www.oph.fi/reformintuki/koulutuksen_jarjestaminen/henkilokohtaistaminen
https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/ehoks