Ehdolle AMKEn hallitukseen?

20.05.2019

Vuoden 2019 AMKE ry:n vaalivaliokunta on aloittanut toimintansa.

2019 yhdistyskokouksessa on täytettävänä jopa kuusi paikkaa hallituksessa. Nykyisistä hallituksen jäsenistä erovuorossa on koko puheenjohtajisto: Leena Linnainmaa (pj.), Antti Lehmusvaara (1. varapj.) ja Juha Ojala (2. varapj.). Lisäksi hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Riikka-Maria Yli-Suomu, Helena Koskinen ja Vesa Saarikoski.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme kalenterivuotta. Hallitus sekä puheenjohtajiston muodostama työvaliokunta kokoontuvat molemmat vuosittain noin kahdeksan kertaa. 

Vaalivaliokunta toivoo, että ilmoittaudut itse tai ilmiannat kaverisi sopivaksi hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajistoon. Kerro myös muutamalla sanalla, miten sinä tai hän lisäisi AMKE:n hallitustyöskentelyn vaikuttavuutta ja tehokkuutta?

Ehdokkaita kerätään 10.8.2019 saakka. Vaalivaliokunta voi, ilmoittautumisen lisäksi, myös kutsua ehdokkaita. 

Kuka on sopiva?
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten valinnassa huomioidaan tasapuolisesti jäsenyhteisöjen toiminnan erilaisuus, valtakunnallinen ja alueellinen edustavuus sekä jäsenyhteisöjen omistuspohjien erilaisuus. Vaalivaliokunta tulee lisäksi ehdotuksessaan kiinnittämään huomiota siihen, että hallituksessa tulee olla molempien sukupuolten edustavuus ja että hallituksessa on koulutuskentän lisäksi hyvä elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden tuntemus sekä osaamista AMKEn strategian painopistealueilla.
Vaalivaliokunta tekee ehdokkaista esityksen elokuun loppuun mennessä ja valinta tapahtuu AMKEn yhdistyskokouksessa.

Vaalivaliokunta toivoo kovasti innokkaita yhteydenottoja!

Ehdotukset voi jättää kenelle tahansa vaalivaliokunnan jäsenistä:
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja: 
Kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Virpi.lilja@lappia.fi, 040 537 0860

Vaalivaliokunnan jäsenet: 
Säätiön johtaja, rehtori Timo Karkola, Amiedu
Timo.karkola@amiedu.fi, 020 7461 438
Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
Esa.karvinen@riveria.fi, 050 3278 191
Rehtori Åsa Stenbacka, Vamia
Asa.stenbacka@vamia.fi, 040 750 700
Toimitusjohtaja, johtava rehtori Pekka Vaittinen, Hyria Koulutus Oy
Pekka.vaittinen@hyria.fi, 040 749 3816

Lue lisää hallitustyöskentelystä