Ehdolle AMKEn hallitukseen?

29.05.2018

Vuoden 2018 AMKE ry:n vaalivaliokunta on aloittanut toimintansa ja esittää avoimen kutsun osallistua vaalivaliokunnan työskentelyyn.  

Vaalivaliokunta toivoo, että ilmoittaudut itse tai ilmiannat kaverisi sopivaksi hallituksen jäseneksi. Ehdokkaita kerätään 16.8. saakka.

Syksyn 2018 yhdistyskokouksessa on täytettävänä kolme paikkaa hallituksessa. Nykyisistä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Max Gripenberg, Sari Gustafsson ja Hannu Koivula

Kuka on sopiva?

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten valinnassa huomioidaan tasapuolisesti jäsenyhteisöjen toiminnan erilaisuus, valtakunnallinen ja alueellinen edustavuus sekä jäsenyhteisöjen omistuspohjien erilaisuus. Vaalivaliokunta tulee lisäksi ehdotuksessaan kiinnittämään huomiota siihen, että hallituksessa tulee olla molempien sukupuolten tasapuolinen edustavuus ja että hallituksessa on koulutuskentän lisäksi hyvä elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden tuntemus sekä osaamista AMKEn strategian painopistealueilla.
Vaalivaliokunta tekee ehdokkaista esityksen elokuun loppuun mennessä ja valinta tapahtuu AMKEn yhdistyskokouksessa.

Vaalivaliokunta toivoo kovasti innokkaita yhteydenottoja!

Ehdotukset:

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Virpi Lilja
Kuntayhtymän johtaja, rehtori
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Virpi.lilja@lappia.fi
puh. 040 537 0860

Vaalivaliokunnan jäsenet: 

Timo Karkola, Ami-säätiön johtaja, rehtori
Esa Karvinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian johtaja, rehtori
Åsa Stenbacka, Vamian rehtori
Pekka Vaittinen, Hyria Koulutus Oy: toimitusjohtaja, johtava rehtori