Digiryhmä tutustui Microsoftilla tulevaisuuden oppimiseen ja työtapoihin

19.06.2018

AMKEn koulutuksen digitalisaatio -työryhmä teki kesäkuussa vierailun Microsoftille Espoon Keilaniemeen. Päivän teemana oli yhteisölliset työtavat ja tulevaisuuden oppiminen.

Aamupäivän työpajassa tutustuttiin ryhmätyöskentelyyn tarkoitettuun Teams -työkaluun, joka mm. korvaa työryhmän sisäisen sähköpostittelun kokoamalla keskustelut ja tiedostot yhteen paikkaan. 

- Sähköposti ei edistä yhteisöllistä kehittämistä ja sen lukeminen keskeyttää pahimmillaan kymmeniä kertoja tunnissa muun työskentelyn. Tutkimusten mukaan työntekijät viettävät jopa 28 prosenttia kaikesta työajastaan sähköpostin parissa, kertoi Petrus Tuominen Microsoftilta.

Digiryhmä pääsi myös testaamaan asiantuntijoiden ohjaamana lisätyn todellisuuden HoloLens-näyttölaitetta. Laite sijoittelee lasien läpi katseltavaan reaalimaailmaan hologrammeja, joita katsoja voi ohjailla. HoloLens-teknologia avaa lukuisia uusia mahdollisuuksia työn tekemiseen ja koulutukseen. Ammatillisessa koulutuksessa lasit voisivat toimia esimerkiksi ohjausvälineinä työpaikalla järjestettävässä oppimisessa.

Iltapäivällä keskusteltiin työn tekemisen tapojen muutoksesta ja oppimisen digitalisaatiosta. 

Osaamista haetaan yhä useammin yrityksiin ympäri maailman ja työn paikkariippumattomuus on kasvussa. 

- Tällaisen työkulttuurin edellytyksenä on, että työvälineet ovat kunnossa. Teknologia on alasta riippumatta keskeisessä roolissa toimien yhteistyön ja ajattelun mahdollistavana alustana, sanoi Microsoftin oppimisen asiantuntija Marianna Halonen.

Halosen mukaan monien mahdollisuuksien maailmassa teknologisilta ratkaisuilta haetaan ennen muuta käytettävyyttä ja yksinkertaisuutta.

AMKEn koulutuksen digitalisaatio -verkoston tehtävänä on pohtia, miten digitaalisilla ratkaisuilla voidaan ammatillisessa koulutuksessa uudistaa opetusta ja oppimista, tukea yksilöllisiä, joustavia koulutuspolkuja sekä saada aikaan kustannussäästöjä rahoituksen vähentyessä. Verkoston työtä koordinoi digiryhmä.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi