Digiratkaisut kirittävät perustaitojen oppimista ja opettamista

23.08.2023

Kuva: Perustaitojen kehittymisen viitekehys, jonka taustalla ovat lainsäädäntö, koulutuksen perusteet sekä Oppiva Investin kyselyn tulokset. (Reetta Paloheimo | Oppiva Invest)

Aukot perustaidoissa vaikeuttavat työllistymistä ja pärjäämistä työelämässä. Perustaitojen vahvistamisessa auttavat erilaiset teknologiat, ja niitä käyttääkin osa perustaitoja opettavista ja ohjaavista. Yhteiskehittämistä ja uusia ratkaisuja kuitenkin tarvitaan – sekä resursseja ottaa digiratkaisuista kaikki hyöty irti.

Luku- ja kirjoitustaidot sekä matemaattiset taidot ovat keskeisiä työelämässä tarvittavia osaamisen ja oppimisen peruspilareita.

– Heikot perustaidot voivat estää työpaikan saamisen tai koulutukseen osallistumisen. Muiden taitojen ja ammatillisen osaamisen oppiminen riippuu perustaidoista, ja myös työelämässä pärjääminen edellyttää hyviä perustaitoja. Näemme perustaidot erittäin tärkeänä alueena, kun pohdimme, millaisia teknologioita oppimista tukemaan tarvittaisiin, Titta Mantila Oppiva Investistä taustoittaa.

Oppiva Investin asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä digitaalisia ja teknologisia oppimisratkaisuja tuottavien yritysten kanssa. Vastaavasti OI pyrkii jatkuvasti tunnistamaan ammatillisten koulutuksen järjestäjien tarpeita, jotta yhtiön rahoitusta voidaan suunnata yrityksille, jotka tuovat todellista lisäarvoa oppimiseen ja opetustyöhön.

–  Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö on välttämätöntä, jotta digiratkaisut tuovat hyötyä ja vaikuttavuutta. Kannustamme oppilaitoksia ja yrityksiä kehittämään ratkaisuja yhdessä, koska silloin saamme sekä opettajia että oppijoita auttavia ratkaisuja. Esimerkiksi tuotekehittämisen ja testaamisen kumppanuudet yritysten ja oppilaitosten välillä luovat uutta, Mantila sanoo.

Yksilöllistämiseen kaivataan eniten ratkaisuja

Oppiva Investin tuoreen, perustaitoja ammatillisissa oppilaitoksissa opettaville suunnatun kyselyn vastaukset kertovat teknologioiden käyttökokemuksista ja toisaalta odotuksista ja toiveista.

– Kyselyymme vastanneista lähes kolmesta sadasta opettajasta ja ohjaajasta kaksi kolmesta käyttää erilaisia digitaalisia oppimisratkaisuja perustaitojen oppimista tukemaan. Toisaalta kolmasosa ei hyödynnä teknologioita, joten varmasti tietoa erilaisista opettamisen ja oppimisen avuksi tarjolla olevista ratkaisuista tarvitaan lisää, kertoo selvityksestä vastannut Reetta Paloheimo Oppiva Investistä.

Paloheimon mukaan yksilöllistämiseen kaivataan perustaitojen tukemisessa selkeästi eniten ratkaisuja, sillä osaaminen ja oppijan tausta voivat olla hyvin erilaisia.

“Tarpeet ovat yksilöllisiä. Osalla on oikeita oppimisvaikeuksia, toisilla motivaatio-ongelmia tai matikkakammoa. Osalla vain heikot pohjataidot. Eli erilaisia välineitä ja ratkaisuja pitäisi olla tarjolla riittävästi”, kuvaa eräs kyselyyn vastanneista.

Yksilöllistämiseen kyselyyn vastanneet käyttävät esimerkiksi erilaisia oppimisympäristöjä, pelillisyyttä ja verkkomateriaaleja. Yksilölliset tarpeet huomioivia ratkaisuja ovat esimerkiksi materiaalit ja kartoitukset, jotka osoittavat osaamisen aukkopaikat ja valikoivat tehtäviä edistymisen mukaan.

– Lukemisen ja kirjoitustaidon opetuksessa käytetään lukuohjainta ja opetusvideoita, ja matematiikan yksilöllistämiseen analytiikkaa, vuorovaikutteisia sovelluksia ja taulukkolaskentaa, Paloheimo listaa.

Teknologiat auttavat oppimisen arjessa

Parhaimmillaan oppimisratkaisut helpottavat ja nopeuttavat opettajan työtä ja tekevät oppimisesta mielekästä. Yksilöllistämisen ja osaamistarpeiden selvittämisen ohella teknologiaa voidaan hyödyntää asiasisältöjen oppimiseen, arviointiin ja oppimisen edistymisen seurantaan.

Edistymisen seurannassa keskeistä on, että opettaja voi suunnata opetusta ja ohjausta oppimisen kannalta oikeisiin asioihin. Esimerkiksi oppimisen edistymisen seurantaan käytetään matematiikassa erilaisia välitöntä palautetta antavia ratkaisuja, yhteistyöskentelyä, itsetarkistuvia tehtäviä, pelejä, testejä ja suoritusdataa. Luku- ja kirjoitustaidon edistymisen seurantaan käytetään visoja, oppimisympäristöjä, välitöntä palautetta, itsetarkistuvia tehtäviä ja verkkomateriaaleja.

– Opettaja voi seurata etenemistä esimerkiksi yhteistyöskentelysovellusten tai suorituksesta kertovan datan kautta. Opettajalle on valtava apu, kun hän tietää, missä kukin oppija menee, Paloheimo sanoo.

Digiratkaisujen hyödyntäminen kysyy aikaa ja koulutusta

Digiratkaisujen tarkoituksenmukaisuus on perustaitoja ammatillisessa koulutuksessa opettaville ja ohjaaville ensiarvoisen tärkeää.

– Kyselyymme vastanneet pitävät digiratkaisuja erinomaisina, kunhan ne tuovat arkeen konkreettista apua ja todella tukevat perustaidon oppimisessa ja opettamisessa. Toisinaan perinteisemmät ratkaisut kuten liitutaulu toimivat parhaiten.

Kyselyyn vastanneiden terveiset omille organisaatioilleen kertovat, että resursseja kaivataan monella rintamalla. Digiloikka ei tapahdu itsestään.

– Opettajat tarvitsevat aikaa ratkaisuihin perehtymiseen ja koulutusta digi- ja teknologioiden käyttöön. Moni vastaaja muistutti, että digiratkaisut eivät korvaa opetusresursseja, mutta ne voivat vapauttaa aikaa opiskelijoiden henkilökohtaiseen tukemiseen. Opettajat kaipaisivat myös yhteistä työskentelyä keskenään, jotta he voisivat jakaa hyviä käytäntöjä, Paloheimo päättää.

Lisätietoa:

Selvitys: Parhaat digiratkaisut perustaitojen oppimiseen auttavat oppijaa ja opettajaa 

Oppiva Invest Oy (OI) on valtion omistama, OPH:n omistajaohjauksessa toimiva yhtiö, jossa suhtaudutaan intohimoisesti ammatilliseen osaamiseen ja oppimiseen sekä oppimista edistävään, innovatiiviseen teknologiaan ja digiratkaisuihin. OI rakentaa alan toimijoiden verkostoja ja tukee oppimisen ja oppimisympäristöjen kehittymistä ja uudistumista. OI rahoittaa yrityksiä, jotka kehittävät ja tarjoavat oppimisratkaisuja ammatilliseen koulutukseen tai edistävät suomalaista koulutusvientiä.