Budjettiriihestä pientä apua ammatillisen koulutuksen rahoitusvajeeseen

17.09.2020

Ammatilliseen koulutuksen budjettipanostukset vuodelle 2021 ovat lievästi kasvavat, mutta esimerkiksi aikuisväestön osaamisen ylläpitotarpeisiin nähden alimitoitettuja, toteaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE.

Hallituksen budjettiehdotuksessa myönteistä on, että erityisesti opetushenkilöstön palkkaamiseen suunnattavista tulevaisuusinvestoinneista pidetään kiinni. Tähän varataan 150 M€ vuoteen 2022 asti. Tästä 80 M€ kohdennetaan vuodelle 2021. Koska kyseessä on henkilöstön palkkaaminen, tulisi rahoitus saada pysyväksi ja osaksi perusrahoitusta.

Oppivelvollisuuden laajentamisen aiheuttamia kustannuksia kompensoidaan 22 M€. Jatkuvaan oppimiseen panostetaan 40 M€. Rahoitus kohdennetaan erityisesti työikäisen väestön osaamisen kehittämiseen, heikkojen perustaitojen omaavien osaamisen vahvistamiseen sekä ikääntyneiden työllistymisen helpottamiseen. Määrärahanosto on alimitoitettu tarpeeseen nähden. 

- On hyvä, että erityisesti nuorten oppisopimuskoulutukseen panostetaan nostamalla työnantajille maksettavia koulutuskorvauksia. Nämä kustannukset maksaa koulutuksen järjestäjä ja ne tuleekin kompensoida oppilaitoksille, huomauttaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Lisäksi Ammatillisen koulutuksen valtionosuus nousee reilun kahden prosentin kustannusten tarkistuksen myötä.

- Budjettiesityksessä on monia työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä ja palvelurakenteiden kehittämistavoitteita. Näiden yhteys koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen jää kuitenkin vielä epäselväksi, Lamppu toteaa.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi